Stark tro på tillväxt inom de blå näringarna

  • 25 januari, 2019

  • Projektarena

vgr18-koskc3a4rmavbild202019-01-2420kl.2010.21.40_12147

Entreprenörer och företagare som arbetar med råvaror från havet bedömer att deras näringar kan tiodubblas till 2025. Men då krävs att de nya miljövänliga tekniker och lösningar som utvecklas får bättre förutsättningar.

Under Maritima klustret i Västsveriges årskonferens den 24-25 januari presenterades en ny analys av de biomarina näringarna baserad på intervjuer med företagsledare och entreprenörer som arbetar med råvaror från havet. Det kan handla om att odla, processa och förädla marina råvaror för att producera livsmedel, foder eller utveckla nya material för framtidens energisystem.

– De blå entreprenörerna har en stark framtidstro och de bedömer att den ekonomiska tillväxten kan mer än tiodubblas inom fem år. Men då krävs det krafttag för att förenkla byråkratin och se över de regelverk som begränsar utvecklingen av de nya miljövänliga odlingsteknikerna som är på frammarsch i Sverige, säger Susanne Lindegarth, samverkanskoordinator vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

 

Ökat stöd till entreprenörer

I och kring havet finns enorma resurser som kan bidra till hälsosamma och hållbara livsmedel. Det är också en källa till unika ämnen med stor potential för tillverkning av läkemedel, material, foder och bränslen. Intresset för natur- och smakupplevelser baserat på fisk, skaldjur och alger växer och blir större.

Under konferensen diskuterades ytterligare faktorer som kan öka förutsättningarna för entreprenörer och företag att satsa framåt mot fler innovativa och klimatsmarta lösningar. Bland annat stärkta samarbeten mellan entreprenörer, forskare och innovationsstödjande verksamheter, säkerställd tillgång till test- och demonstrationsanläggningar och ett utökat finansiellt och politiskt stöd.

Läs Maritima klustrets analys här ›

Innovatum satsar på hållbara maritima näringar

Innovatums färskaste fokusområde är hållbara maritima näringar. Ambitionen är att ta vara på den stora potential som finns genom att stötta de företag och entreprenörer som vill växla upp sina verksamheter.

– Innovatum går nu från enskilda projektåtaganden på området till att kliva in bredare. Dels med Innovatum Startup för att stötta nya bolag, dels genom en tätare samverkan med andra aktörer, bland dem Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, säger Linda Bohlin Trajkovski, chef på Innovatum Projektarena.

Skapar grund för tillväxt

Målsättningen är att koppla de innovations- och företagsstödjande systemen tydligare till akademin för att nyttiggöra den stora kunskap som redan finns kring de marina och maritima frågorna. Innovatum hoppas också bidra med sin kunskap och kännedom kring synergieffekter med andra branscher, industrialisering, uppskalning och värdekedjor.

– Det här är en omogen bransch som kan lära av andra. Vi vill samla kompetensen och skapa strukturer och platser för att mötas. Med det ökar vi förutsättningarna för att utvecklingen tar fart, säger Innovatums vd Martin Wänblom.

Hållbara affärsidéer har framtiden för sig

Det är stort fokus på de miljöproblem som finns i havet, men med allt fler företag och entreprenörer som arbetar för att skapa nya och hållbara verksamheter, blir bilden också en annan.

– Att vända på problemen och se vad vi kan göra åt dem i stället, det känns väldigt positivt. Det finns många resurser som kan nyttiggöras för att skapa hållbara affärer, säger Linda Bohlin Trajkovski.

– Vi har infört hållbarhetskriterier för antagning till Innovatum Startup och det har verkligen visat sig att det går att kombinera att både tjäna pengar och göra gott. Det går hand i hand eftersom folk har större betalningsvilja för bra produkter och tjänster.

Läs om projektet BIODRAS, för hållbar fiskodling ›