Ung Hembygdsambassadör, ett frilufts- och ungdomsprojekt

  • 2 oktober, 2013

  • Kompetensväxling

hembygd

Text och bild: Viktoria Hallberg, hembygdsförbundet

Ung Hembygdsambassadör är Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) satsning för ungdomar som engagerar sig tillsammans med en hembygdsförening för att bli ambassadörer för och guida i sin hembygds landskap. Det är en pilotsatsning som finansieras av Svenskt Friluftsliv. I studiecirkeln lär deltagarna gemensamt av varandra, inbjudna föreläsare, litteratur, kartor och praktiska övningar. Deltagarna väljer gemensamt ut några intressanta platser i sitt landskap och en guidetur tar form.

Vill din förening vara med i projektet Ung Hembygdsambassadör?

Projektet kommer att fortsätta och de föreningar som är intresserade av att delta kan anmäla sig till SHF. Föreningar som deltar får ett bidrag på fem tusen kronor för direkta omkostnader under studiecirkeln samt ett materialpaket. Deltagarna kommer att få träffa varandra vid något tillfälle under året som en del av kursen. Lokalt kan ytterligare aktiviteter och samverkan knytas till projektet i kontakt med till exempel studieförbund, kommun eller näringsliv.

Besök www.hembygd.se och läs mer om projektet ›Mer om kompetensväxling ›