Unga värdar på småskaliga besöksmål

  • 11 juni, 2018

  • Kompetensväxling

  • Kulturarv och samhälle

Unga värdar kommer under sommaren att lyfta tre industriarv genom storytelling och förhöja upplevelsen för besökarna.

Innovatum kommer under sommaren medverka ett projekt för att utveckla tre ideellt drivna besöksmål så de kan utveckla nya produkter och ge bättre upplevelser för besökarna. I projektet ingår Bohuslin som driver Linmuseet, Munkedals Järnväg och Sotenäsgillet som driver Stenhuggerimuseet.

Som en del i arbetet skall nya produkter och arbetssätt tas fram på de aktuella besöksmålen och stärka kulturarvets roll inom turismen. Vi kommer att arbeta utifrån en modell som använts hos Qvarnstensgruvan i Lugnås där unga anställts som guider så att öppettider kan förlängas och en mer professionell verksamhet kan bedrivas. De unga kommer få skapa nya produkter så som guidningar, teater och liknande med fokus på besöksmålets egna berättelser.

Projektet har en bakgrund i Prisma Västra Götaland där lokala berättelser från det industriella kulturarvet lyfts. Ett annat sammanhang är EU-projektet CHRISTA som syftar till att stärka en hållbar besöksnäring.

Projektet drivs med stöd från Fyrbodals kommunalförbund.

Fyrbodal