”Unikt att vi kunnat samla så många viktiga aktörer”

  • 8 november, 2018

  • Projektarena

Arbetsfordon_TSS W

Foto: Sara Hellman

Koldioxidutsläppen måste minska. Ett sätt är att få in fler biogasfordon i stora byggprojekt. Innovatum Projektarena har haft en nyckelroll i att samla viktiga aktörer inom bygg-, fordons- och biogasbranschen. Tillsammans vill man försöka lösa de knutar som kvarstår.

Hur kan vi få fler arbetsfordon att köra på biogas i stora byggprojekt? Hur ser lönsamheten ut? Och går det att med tuffare upphandlingskrav ”tvinga” in biogasfordon och andra miljöfordon?

Det är några av frågorna som flera stora aktörer samlats kring, efter ett initiativ från Innovatum Projektarena och Fordonsgas Sverige. Med i diskussionerna finns representanter från fordonstillverkarna Scania, Volvo och Iveco, byggbolag som NCC och Peab, stora åkerier som GLC och biogasproducenter som Fordonsgas Sverige, E.ON och Gasum. Andra viktiga aktörer är Trafikverket och Fossilfritt Sverige, 2030-sekretariatet.

Till grund för initiativet ligger bland annat ett av Sveriges sju klimatmål, som siktar på att den svenska transportsektorn ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

- Det är unikt att vi kunnat samla så många viktiga aktörer till en dialog kring hur man kan få fart på marknaden för biogasfordon, säger Rikard Pettersson som ansvarar för hållbara transporter vid Innovatum Projektarena och som varit en av nyckelpersonerna för att få aktörerna att mötas. 

Dialogen har gett konkreta resultat. Till exempel har de deltagande åkeriföretagen nu uttalat att de vill köpa in biogasfordon till sina flottor, för att stärka sin miljöprofilering.

Test Site Sweden - West

Tillgängliggöra test och demoanläggningar

Målet är att skapa goda förutsättningar för att bygga upp och tillgängliggöra demonstrations- och testanläggningar i Västra Götalandsregionen.

- Alla är överens om att det inte finns någon teknikutmaning, utan alla lösningar är redan på plats. Däremot saknas det styrmedel i upphandlingarna som premierar att företagen väljer biogasfordon. Här borde uppdragsgivarna kunna ställa högre krav, förklarar Rikard Pettersson.

Innovatum Projektarena har kunnat arrangera träffarna tack vare medel från Test Site Sweden West (TSS West) – ett treårigt projekt som avslutas nu i december. Målsättningen med TSS West har varit att stärka konkurrenskraften inom fordons- och transportindustrin i Västra Götaland. Projektet har drivits av Innovatum och Lindholmen Science Park, med stöd från Västra Götalandsregionen och EU:s regionalfond.

IMG_6291

Rikard Pettersson, projektledare för hållbara transporter vid Innovatum Projektarena.