Viktig information till våra besökare!

  • 4 februari, 2020

  • Science Center

futurum-screen-2020

Den 5, 6 och 7 februari samt 11, 12 och 13 februari mellan kl. 9-14 arrangerar vi FUTURUM 2020 i Innovatum Science Centers lokaler. 800 gymnasieelever från Fyrbodal kommer att delta i föreläsningar och workshops inom teknikområden i framkanten. Tanken är att inspirera eleverna att läsa vidare och jobba i vår region. Några delar i vår utställning kommer därför att under dessa dagar utnyttjas av eleverna och därför inte vara tillgängliga för alla besökare.

Tack för ditt överseende.