Vind och sol ger Jenny energi

  • 26 september, 2019

  • Projektarena

Jenny A 1

Jenny Andersson är uppvuxen på en gård i Dalsland. Här lärde hon sig tidigt att se helheten och tänka cirkulärt, något hon har stor nytta av i sitt jobb som innovationsledare på Innovatum Projektarena.

Vad gör du på jobbet?
– Jag omvärldsbevakar, gör kartläggningar och lyssnar in vilka behov av förbättringar olika målgrupper har inom energiområdet. Om flera aktörer har liknande utvecklingsbehov hjälper jag till att matcha det mot rätt finansiering för att få saker att hända.
– Under årens lopp har jag byggt upp ett stort nätverk på energisidan – från kommunala bolag till konsulter och entreprenörer som kan leverera produkter och tjänster. Det har jag stor nytta av i min roll som innovationsledare på Innovatum Projektarena och Energikontor Väst.

Varför förnybar energi?
– Det finns så många spännande och angelägna frågor inom det här området. Dessutom händer det saker hela tiden – utvecklingen går stadigt framåt.

Hur ser vår energiförsörjning och energianvändning ut om 20 år?
– Jag tror starkt på förnybara energikällor som vindkraft och solel. Utmaningen är att uppnå en bra sammansatt mix av vår energiproduktion som dels klarar vädervariationer, dels matchar vårt efterfrågade behov.
– Med det sagt behöver vi bli bättre på att lagra energi från förnybara energikällor så vi kan använda den när det behövs. Lyckas vi med det tror jag vindkraften tillhör vår basproduktion om 20 år. Då har solenergin vuxit men den dominerar inte i produktionsmixen.
– När det gäller fordonsbränsle ser jag biogas som en fantastisk produkt som är helt kretsloppsanpassad. Vi kommer inte att klara oss genom att bara elektrifiera.

Beskriv dig själv och dina styrkor.
– Jag gillar att jobba både praktiskt och strategiskt. Jag är idérik och drivs av att hitta nya lösningar och öka affärsnyttan för verksamheter. Som bonntös är jag van att se helheten och tänka cirkulärt. Det är naturligt att ta vara på det man har och förvalta resurserna på bästa sätt. Det är värderingar som jag fått med mig sedan barnsben.

Vad brinner du för?
– Att vara med i hela kedjan för att till slut knyta ihop säcken. Att se utmaningen, ta sig an den och sedan nå målet. Det är oerhört stimulerande att få bidra till förbättringar.

Om Jenny Andersson

Jobbar med: Innovationsledare med fokus på förnybar energi.

Arbetsplats: Innovatum Projektarena och Energikontor Väst.

Utbildning: Högskoleingenjör, energi- och miljö.

Bakgrund och kompetens: Kom till Innovatum Projektarena våren 2019. Jobbade innan dess i många år inom kommunalt energibolag som bland annat miljöingenjör, försäljningschef samt projektchef för stadsnätuppbyggnad. Har även hunnit med fem år inom fordonsindustrin, ett par år som serviceledare av kyla till industrier och ytterligare ett par år som projektledare inom vägbyggnation.

Tror på: Att energifrågan måste lösas genom en mix, där alla möjligheter att producera förnybar energi tas tillvara. Parallellt krävs mer effektivisering och att vi ändrar våra beteendemönster.

Kommer från: Har bokstavligen rötterna i myllan, uppvuxen på en stor gård i Dalsland med både djurhållning och jordbruk.

Miljömål som Jenny jobbar med

GLOBALA MÅLEN nedbrutet till Sverigenivå:

  • Sverige ska ha en fossilfri elproduktion till 2040.
  • Noll nettoutsläpp av växthusgaser (t ex koldioxid) till 2045.
Solpaneler
Läs mer om Förnybar energi ›Läs mer om Energikontor Väst - en del av Innovatum ›