Med fokus på utveckling

Innovatum är ett av norra Europas starkaste utvecklingscentrum. Här jobbar vi med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Vi är en plats för smarta människor med smarta idéer kan man säga. Och världens bästa plats för framtidens bästa företag.

Hos oss på Innovatum kan du få tillgång till en professionell plattform för regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt. I en kreativ och tillåtande miljö för nystartade företag med ett helt hus fullt av ny kunskap och produktionsutrustning. Här kan du också få känna upptäckarglädje, nyfikenhet och aha-upplevelser.

Vi har en mängd pedagogiska program i nära samarbete med skolan. Vi är också en plats med puls där allt möjligt är möjligt. Innovatum arbetar även med det industriella kulturarvet. Vi tycker att det är viktigt att ha en förståelse för hur industrisamhällets förändring påverkar samhällsutvecklingen och enskilda människors liv.

Vi vill vara en samarbetspartner i skärningspunkten mellan industrisamhällets förändring, det civila samhället, kulturturism och regional utveckling. Oavsett om du är en person med en företagsidé, en person från ett redan existerande företag som vill driva ett utvecklingsprojekt, en besökare eller en skolklass så kan vi på Innovatum göra skillnad.

Innovatums organisation och uppdrag

1997 bildades Stiftelsen Innovatum av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation (numera GKN Aerospace), Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg. Stiftelsen Innovatum är huvudman för Innovatumkoncernens verksamhet.

I samarbete med Innovatums stiftare, Trollhättans Tomt AB, Högskolan Väst och Film i Väst AB omvandlas det anrika Nohab-området till ett modernt verksamhetsområde – Innovatumområdet – med stor utvecklingspotential.

Innovatum AB ägs till största delen av Stiftelsen Innovatum, men även Trollhättans stad och Fyrbodals kommunförbund äger aktier. Innovatum AB äger samtliga aktier i Innovatum Science Center AB, Innovatum Progress AB och Innovatum Portfolio AB. Alla har sitt säte i Trollhättans kommun.

Innovatumkoncernen har bildats för att utveckla näringsliv och företagande samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden, skapa nya upplevelser och kunskaper. Stiftelsen har beslutat att hela koncernen ska ha ett gemensamt varumärke som är skyddat.

Finansiärer

Innovatum verkar genom sina uppdragsavtal med Trollhättans Stad och Fyrbodals kommunalförbund, sitt verksamhetsstöd från såväl regionens kulturnämnd som regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland samt Skolverkets bidrag till teknik- och naturvetenskapscentra.

VG-1920
trollhattans-stad-1920
skolverket-1920
fyrbodal-1920