Elektronisk fakturering till Innovatumkoncernen

Enligt lagkrav ska alla leverantörer skicka e-fakturor till offentlig sektor från och med 1 april 2019. Vänligen observera att PDF-fakturor inte är att anse som elektronisk faktura enligt lagkravet.

Elektronisk fakturahantering medför positiva effekter som att effektivisera fakturahanteringen och ta ytterligare ett steg i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Därför ber vi våra leverantörer att skicka elektroniska fakturor till Innovatumkoncernen. Fördelarna är många utöver lagkravet: Det är billigare, enklare och säkrare än pappersfakturor, kräver mindre manuell hantering och är ett miljövänligare alternativ

Tack för att ni hjälper oss med att gå över till elektroniska fakturor!

Organisationsnummer, GLN och adress

Företagsnamn Org.nr  GLN
Innovatum AB 556546-2008 7365565462001
Innovatum Science Center AB 556556-7301 7365565567300
Innovatum Progress AB 556887-6592 7365568876591
Innovatum Portfolio AB 556546-1992 7365565461998
Stiftelsen Innovatum 863001-1057 7368630011050

 

Fakturaadress för samtliga bolag: Box 902, 461 29 Trollhättan

Skicka e-faktura till Innovatumkoncernen

Innovatumkoncernen tar emot e-fakturor via vår VAN-tjänst hos InExchange AB.

InExchange har ett samtrafiksavtal med de flesta VAN operatörerna.

Fakturaportal – för dig som inte kan e-fakturera

OBS! För de leverantörer som skickar ett fåtal fakturor eller inte kan skicka från sitt ekonomisystem finns en webbaserad gratistjänst hos InExchange AB.

Fakturans innehåll

Även för e-faktura finns gällande krav på innehåll. Fakturan ska vara ställd till rätt Innovatum bolag med korrekt adress, och innehålla leverantörens namn och adress, plusgiro/bankgiro, fakturanummer, fakturadatum och totalbelopp. Leverantörens innehav av F-skatt och organisationsnummer ska framgå på fakturan. De momsmässiga kraven på en normalfaktura framgår i mervärdeskattelagen (ML).

 

Fakturan måste ha följande referenser

  1. Namn på beställare
  2. Projektnummer eller kostnadsställe

Referensuppgifterna erhålls av den som beställer varan eller tjänsten.

 

PDF eller pappersfaktura

PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor godkänns inte som e-faktura!