Examensarbete

Vi gillar nya perspektiv! Examens- och projektarbeten är ett bra sätt för företag, studenter, högskola att komma i kontakt med varandra.

Just nu finns det möjlighet att ansöka om att skriva examensarbete på uppdrag av Innovatum. Välkommen att följa länkarna och ta reda på mer om uppdragen. Ansökan skickas in via Miljöbron.

Hur jobbar kommuner med innovation?
Uppdraget går ut på att undersöka hur man inom kommuner och kommunala bolag använder och stimulerar innovation. Finns det strukturer och strategier för att tillämpa eller testa nya innovationer och hur ser de i så fall ut? Vilka möjligheter finns i att öka intresset för detta?

Hur jobbar kommuner med innovation? ›

Innovativ tillverkning i trä
Det finns en stor utvecklingspotential, och en stor klimatvinst i att tillverka mer i trä inom bygg och inredningsindustrin. Samtidigt är det en stor utmaning för företagen att ställa om och följa den snabba utvecklingen.
Examensarbetet kommer att utgå från en utmaning som identifieras inom projektet Tillverka i trä. Uppgiften är att göra en fördjupad analys av problemen/möjligheterna.

Innovativ tillverkning i trä ›
Samtal i produktion
Bearbetningsmaskin
Man vid orange industrirobot