Vårt arbete med kvalitet, miljö samt arbetsmiljö

Innovatum arbetar med ständig förbättring inom Kvalitet, Miljö samt Arbetsmiljö. Innovatum AB är sedan 2008 licensierade i ett system anpassat efter kravstandarden i liknande ISO 9001 samt ISO 14001.

Vår licens (PDF) ›

Miljö- kvalitet- och arbetsmiljöpolicy

Innovatum AB skall bidra till näringslivets utveckling och stimulera till teknikintresse. Som en del i detta har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling.

Läs mer ›

Diskrimineringspolicy

Vi inom Innovatum koncernen skall medverka till ett samhälle för alla. Vi tillåter inte diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Läs mer ›

Alkohol- och drogpolicy

Inom Innovatumkoncernen accepterar vi inte att någon i vår personal på arbetstid tjänstgör alkohol- eller drogpåverkad på företaget eller utanför.

Vår policy kring alkohol och droger »

Läs mer ›

Trafikpolicy

Alla anställda skall i möjligaste mån använda kollektivtrafiken för tjänsteresor både ur säkerhets- och miljöaspekt. I de fall inte detta är möjligt och egen bil måste användas gäller följande.

Vår trafikpolicy »

Läs mer ›