Styrelsen Stiftelsen Innovatum

Org.nr: 863001-1057

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av tio ledamöter och sex suppleanter. Trollhättans Stad utser fyra ledamöter jämte suppleant. Västra Götalands regionen utser två ledamöter jämte suppleant. Vattenfall AB, GKN Aerospace Sweden AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg äger rätt att utse vardera en ledamot jämte suppleant.

Anders Danielsson, Styrelsens ordförande
Utsedd av Trollhättans Stad

Eva Eriksson,Styrelsens vice ordförande
Utsedd av Trollhättans Stad

Paul Åkerlund, Styrelseledamot
Utsedd av Trollhättans Stad

Jörgen Nylén, Styrelseledamot
Utsedd av Trollhättans Stad

Bijan Zainali, Styrelseledamot
Utsedd av Västra Götalandsregionen

Carolina Cederlund, Styrelseledamot
Utsedd av Västra Götalandsregionen

Joakim Andersson, Styrelseledamot
Utsedd av GKN Aerospace Sweden AB

Thorbjörn Lidvall, Styrelseledamot
Utsedd av Skanska Sverige AB

Arne Larsson, Styrelseledamot
Utsedd av Vattenfall AB

Tonnie Andersson, Styrelseledamot
Utsedd av Industrifacket Metall Norra Älvsborg

Birgitta Losman, Styrelsesuppleant
Utsedd av Västra Götalandsregionen

Patricia Valeria, Styrelsesuppleant
Utsedd av Trollhättans Stad

Henrik Runnemalm, Styrelsesuppleant
Utsedd av GKN Aerospace Sweden AB

Jörgen Larsson, Styrelsesuppleant
Utsedd av Skanska Sverige AB

Magnus Westberg, Styrelsesuppleant
Utsedd av Vattenfall AB

Mikael Johansson, Styrelsesuppleant
Utsedd av Industrifacket Metall Norra Älvsborg

Martin Wänblom, Verkställande funktionär

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelse Innovatum AB

Org.nr: 556546-2008

Paul Åkerlund, Styrelsens ordförande

Henrik RunnemalmVice ordförande

Åsa Burman, Styrelseledamot

Peter Eriksson, Styrelseledamot

Pia Brühl Hjort, Styrelseledamot

Magnus Jacobsson, Styrelseledamot

Martin Hellström, Styrelseledamot

Karin Stenlund, Styrelseledamot

Ingemar Samuelsson, Styrelseledamot

Alex Bergström, Styrelseledamot

Stig Nodin, Styrelseledamot

Helena L Nilsson,  Styrelseledamot

Anna Aspgren, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelse Innovatum Science Center AB

Org.nr: 556556-7301

Stefan Smith, Styrelsens ordförande

Daniel Engelin, Vice ordförande

Tommy Johansson, Styrelseledamot

Hülya Başaran, Styrelseledamot

Lena Pareto, Styrelseledamot

Ingemar Johansson, Styrelseledamot

Carina Lorentzson, Styrelseledamot

Henrik Sundström, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelsen Innovatum Progress AB

Org.nr: 556887-6592

Paul Åkerlund, Styrelsens ordförande

Henrik Runnemalm, Styrelseledamot

Magnus Jacobsson, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Innovatum Portfolio AB

Org.nr: 556546-1992

Paul Åkerlund, Styrelsens ordförande

Henrik Runnemalm, Styrelseledamot

Magnus Jacobsson, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare