Styrelse Stiftelsen Innovatum

Org.nr: 863001-1057

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av tio ledamöter och sex suppleanter. Trollhättans Stad utser fyra ledamöter jämte suppleant. Västra Götalands regionen utser två ledamöter jämte suppleant. Vattenfall AB, GKN Aerospace Sweden AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg äger rätt att utse vardera en ledamot jämte suppleant.

Anders Danielsson, Styrelsens ordförande
Utsedd av Trollhättans Stad

Eva Eriksson,Styrelsens vice ordförande
Utsedd av Trollhättans Stad

Paul Åkerlund, Styrelseledamot
Utsedd av Trollhättans Stad

Lars Muregård, Styrelseledamot
Utsedd av Trollhättans Stad

Ulf Eriksson, Styrelseledamot
Utsedd av Västra Götalandsregionen

Ingemar Samuelsson, Styrelseledamot
Utsedd av Västra Götalandsregionen

Joakim Andersson, Styrelseledamot
Utsedd av GKN Aerospace Sweden AB

Anders Ericsson, Styrelseledamot
Utsedd av Skanska Sverige AB

Magnus Westberg, Styrelseledamot
Utsedd av Vattenfall AB

Tonnie Andersson, Styrelseledamot
Utsedd av Industrifacket Metall Norra Älvsborg

Johan Jönsson, Styrelsesuppleant
Utsedd av Västra Götalandsregionen

Patricia Valeria, Styrelsesuppleant
Utsedd av Trollhättans Stad

Henrik Runnemalm, Styrelsesuppleant
Utsedd av GKN Aerospace Sweden AB

Mikael Rosell, Styrelsesuppleant
Utsedd av Skanska Sverige AB

Mikael Johansson, Styrelsesuppleant
Utsedd av Industrifacket Metall Norra Älvsborg

Martin Wänblom, Verkställande funktionär

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelse Innovatum AB

Org.nr: 556546-2008

Paul Åkerlund, Styrelsens ordförande

Henrik RunnemalmVice ordförande

Åsa Burman, Styrelseledamot

Peter Eriksson, Styrelseledamot

Ulrika Lundh Snis, Styrelseledamot

Ronald Rombrant, Styrelseledamot

Martin Hellström, Styrelseledamot

Morgan Fransson, Styrelseledamot

Emma Nohrén, Styrelseledamot

Martin Öman, Styrelseledamot

Bijan Zainali, Styrelseledamot

Helena L Nilsson,  Styrelseledamot

Jeanette Lämmel, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelse Innovatum Science Center AB

Org.nr: 556556-7301

Stefan Smith, Styrelsens ordförande

Daniel Engelin, Vice ordförande

Lisa Lindgren, Styrelseledamot

Hülya Başaran, Styrelseledamot

Lena Pareto, Styrelseledamot

Morgan E Andersson, Styrelseledamot

Peter Jonsson, Styrelseledamot

Henrik Sundström, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelse Innovatum Progress AB

Org.nr: 556887-6592

Paul Åkerlund, Styrelsens ordförande

Henrik Runnemalm, Styrelseledamot

Emma Nohrén, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelse Innovatum Portfolio AB

Org.nr: 556546-1992

Paul Åkerlund, Styrelsens ordförande

Henrik Runnemalm, Styrelseledamot

Emma Nohrén, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Styrelse Wargön Innovation AB

Org.nr: 559212-5917

Paul Åkerlund, Styrelsens ordförande

Henrik Runnemalm, Styrelseledamot

Gunnar Lidell, styrelseledamot

Emma Nohrén, Styrelseledamot

Martin Wänblom, Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson, Styrelsens sekreterare

Benny Augustsson, styrelseledamot