Vår hjärtefråga

Vi är en aktör som är med i arbetet med att nå inte bara vår egen vision utan bidrar också till att nå såväl Västra Götalandsregionen, Fyrbodals och Trollhättans Stads visioner. Vi är med och bidrar till en positiv förändring i samhället. Det innebär att vi tar ett stort ansvar för både människa, miljö och samhälle.

Vi arbetar noggrant och konsekvent med värderingsfrågor i vår organisation.

Vi tar helt avstånd från all diskriminering i arbetslivet på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Innovatum ska erbjuda arbetsförhållanden som inte begränsar den grundläggande målsättningen om jämställdhet och mångfald.

Sedan 2012 är Innovatum medlemmar i CSR-Västsverige