Företagarföreningen på Innovatum

Företagarföreningen är med och bidrar till att Innovatumområdet ständigt utvecklas och fortsätter att vara en plats som ger företagen ett mervärde.

Föreningens styrelse fungerar ofta som remissinstans, men är också aktiv med egna förslag till utveckling och förbättring. Alla företag som har verksamhet på Innovatumområdet i Trollhättan är välkomna som medlemmar.

Medlemsavgiften är endast 600 kronor per företag och år.

Mer om föreningen och hur du blir medlem ›