ACS Boost

FÖR SmÅ- och medelstora företag i Flyg- och rymdbranschen

Projektet syftar till att inom Aerospace Cluster Sweden genomföra aktiviteter som har identifierats att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft inom flyg- och rymdbranschen samt, i andra hand, stärka ACS som kluster.

De utvalda aktiviteterna är: utbildning inom marknadsföring med fokus på flyg- och rymd, deltagande på internationella flyg- och rymdmässor under ACS paraply, gemensam konceptlösning av OEM-utmaning samt introduktion och utbildning inom flygstandarder.

Läs mer om Aerospace Cluster Sweden ›

Mål

Minst ​12 företag/organisationer som deltar i aktiviteterna och minst 3 företag som inleder diskussioner om nya affärer i flyg- och rymdbranschen

 

Detaljer

Innovatums roll

Projektledare

Projekttid

jan 2019 – dec 2019

Budget

2 000 000 SEK

Finansiär

Tillväxtverket

Parter

Aerospace Cluster Sweden

Luleå Universitet

Innovatum