AKVACIRKULÄR

Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion

Projektet AkvaCirkulär, Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, ska arbeta med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet.

 

Mål

Det slutgiltiga målet är att säkerställa koncept, ett recirkulerande slutet system RAS, för en marknadsintroduktion.

Denna typ av fiskodling kommer att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk och är nyskapande för framtida fiskodling på land.  Föreliggande projekt har mycket god marknadspotential och kan ligga till grund för framtida försäljning av hela system både i Sverige och utomlands.

 

Detaljer

Innovatums roll

Projektägare/projektledare

Projekttid

2020-03-31 – 2023-03-30

Budget

15 000 000 SEK

Finansiär

Familjen Kamprads stiftelse

Parter

Göteborgs Universitet
SLU
IVL Svenska miljöinstitutet
Innovatum AB
Smögenlax Aquaculture AB
Swedish Algae Factory