BEHOVSANALYS AUTOMOTIVEFÖRETAGEN

möjligheter kring elektrifiering och autonoma fordon

Syftet är att finna samverkansmöjligheter mellan de olika teknikföretagen, akademin och samhället i Trollhättan och delregionen, för att påskynda omställningen av framtidens mobilitet samt bidra till ett växande näringsliv.

För att göra detta behöver vi kartlägga dagens situation avseende aktörer, initiativ och behov mm.

Utifrån detta vill vi kraftsamla aktörerna för att identifiera och initiera samverkansaktiviteter som driver utvecklingen framåt.

Mål

Identifiera behov och utmaningar för att påskynda omställningen till elektrifiering och autonoma fordon.

Skapa nya samverkansprojekt utifrån dessa utmaningar tillsammans med aktörer, akademi och samhälle i Trollhättans närområde.

 

Detaljer

Innovatums roll

Projektägare/projektledare

Projekttid

2019-05-01 – 2019-11-30

Budget

364 840 SEK

Finansiär

VGR logo färg

Parter

T-Engineering
Combitech
NEVS
ÅF
Högskolan Väst
Trollhättan Stad