Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation, Miljo:FIA

så ska robotar och människor arbeta tillsammans

Projektet ska etablera en nationell resurs för flexibel och innovativ automation i Västsverige. I praktiken handlar det om hur robotar ska samverka med människor och hur de ska kunna arbeta tillsammans på ett säkert och effektivt sätt i produktionsmiljön. Men också hur ny teknik och digitala processer ska kunna bidra till att effektivisera produktionen.

Laboratoriet kommer innehålla modern automationsutrustning som kan möta krav både från större som mindre företag. Detta görs genom att komplettera den nuvarande utrustningen vid Produktionstekniskt Centrum på Innovatum.

Mål

  1. Laboratorium: Bygga upp ett laboratorium för flexibel och innovativ automation.
  2. Kompetenscentrum: Skapa en struktur för ett kompetenscentrum för regionens företag inklusive små och medelstora företag på PTC.
  3. Demonstratorer: Kunskapsöverföring av forskningsresultat.
  4. Ökad FoU: Öka den externa forskningsfinansieringen och möjliggöra för regionala företag inklusive små och medelstora företag att delta i EUs ramprogram.

 

Detaljer

Innovatums roll

Koordinera företagens aktiviteter i projektet.

Budget

16 MSEK

Finansiär

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Tillväxtverket

Projekttid

2017-02-01 – 2020-05-31

EU regionala utvecklingsfonden logo
tillvaxtverket

Parter

Högskolan Väst
Innovatum

Dessutom är ett drygt tiotal företag knutna till projektet, men de räknas inte som parter.