Effektiv volymproduktion

Nätverket består av företag som serieproducerar i stora volymer, och där maskinbearbetning samt automation är centralt.

Mål

Syftet är att man ska utveckla sina respektive produktionssystem genom att lära av varandra. Med nätverket stärks också möjligheter till omvärldsbevakning. Totalt sett är målsättningen att utvecklingsresan för varje deltagande företag blir kortare och effektivare då vi delar erfarenheter.

 

Detaljer

Innovatums roll

Att driva och utveckla nätverket

Projekttid

Ej tidsbegränsat

Budget

Finansiär

Finansieras av medlemmarna i nätverket genom en serviceavgift.

Parter

VBG Group
Husqvarna Brastad
ParkerHannifin
Componenta Främmestad
Sansera