Effektiv volymproduktion

Nätverket består av företag som serieproducerar i stora volymer, och där maskinbearbetning samt automation är centralt. Syftet är att man ska utveckla sina respektive produktionssystem genom att lära av varandra.

Beskriv!!

Mål

Beskriv målsättningen!

 

Detaljer

Innovatums roll

Att driva och utveckla nätverket

Projekttid

Ej tidsbegränsat

Budget

Finansieras av medlemmarna i nätverket genom en serviceavgift.

Finansiär

Parter

VBG Group
Husqvarna Brastad
ParkerHannifin
Componenta Främmestad
Sansera