Energikontor Väst

Energikontor Väst är det regionala energikontoret i Västra Götaland och en del av Innovatum.

Energikontoret driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv. Målet är att främja energiomställningen genom energieffektivisering och ökat nyttjade av förnybar energi.