Infrastruktur Framtidens Fabrik

UPPBYGGNAD AV TESTMILJÖ FÖR INDUSTRIELL KOMPOSITPRODUKTION

Framtidens Fabrik är en ny utvecklingsmiljö som ska stärka konkurrenskraften hos den regionala industrin i Västra Götaland. En 600 m2 stor lokal kommer att förberedas i anslutning till Produktionstekniskt centrum. Här kommer utrustning kopplad till automatiserad kompositproduktion och additiv tillverkning (AM) att installeras, för att framöver kunna nyttjas av intresserade företag.

Projektet kommer att använda den satsning som GKN Aerospace har initierat kring bland annat automatiserad produktion. De teknologier som ska demonstreras är additiv tillverkning (AM), kompositproduktion, oförstörande provning (OFP) och lösningar kring uppkopplad industri.

Projektet innehåller också arbetspaket med syfte att inventera behovet av demonstrationsmöjligheter bland 15-20 företag. Syftet med inventeringen är att i kommande projekt kunna erbjuda ett större antal företag relevanta test- och demoaktiviteter inom den uppbyggda infrastruktur som Framtidens Fabrik erbjuder.

Detaljer

Innovatums roll

Projektägare

Projekttid

2019-02-01 – 2020-12-31

Budget

19,5 MSEK

Parter

Innovatum
GKN Aerospace
Kraftstaden
Swerim
RISE Sicomp

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

GKN Aerospace
Kraftstaden
Swerim
RISE Sicomp

Västra götalandsregionen