MARITIMT FOKUS VG

vÄXLAR UPP HÅLLBARA MARINA NÄRINGAR

Syftet med projektet är att analysera förutsättningarna för att växla upp utvecklingen inom de regionala blå näringarna.

Projektet ska bidra till en hållbar blå tillväxt och till att uppfylla mål på området för forskning, innovation, testbäddar och entreprenörskap. Genom effektivare utvecklings- och innovationsprocesser byggs förutsättningar för att kommersialisera nya produkter och lösningar som kan komma samhället tillgodo.

Mål

Målet är att skapa en modell för att möta behoven hos startups samt små och medelstora företag inom blå näringar.  Genom projektet ska Innovatum Science Park bygga en hemvist för strategi- och utvecklingsfrågor inom branschen.

 

Detaljer

Innovatums roll

Projektägare/projektledare

Projekttid

2019-08-01 – 2021-07-31

Budget

2 800 000 SEK

Finansiär

VGR logo färg

Parter