logo NIV - Ljus bakgrund

NIV – Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK

främja entreprenörskap och sysselsättning bland utlandsfödda

Projektet syftar till att främja entreprenörskap och starta nya företag bland utlandsfödda och främja sysselsättning för samma målgrupp i enskilda-, mikro- och nya företag.

Den allmänna urbaniseringstrenden skapar svårighet att få personer med rätt kompetens att stanna kvar och etablera sig i de mindre kommunerna, utflyttningen av unga och utländska kommunmedborgare utmanar samtliga kommuner i projektet.

När det gäller entreprenörskap visar erfarenhet att det tar tid att bygga upp en stark entreprenörsmiljö och överlevnadschanserna för den enskilda entreprenören ökar i kombinationen av välarbetad affärsidé och en god stödstruktur i starten.
Projekt NIV kommer att arbeta med personer som vill starta och driva sina enskilda-, mikro- och nystartade företag med inriktning mot maritim- och marin industri och besöksnäring samt det goda livet i kustkommuner. Projektet kommer även arbeta med att växla upp befintliga bolag så nya arbetstillfällen kan skapas.
Företag och organisationer i Frederikshavn, Sotenäs och Munkedal kommun arbetar för att säkerställa kunskap och kompetens hos framtidens arbetskraft och med rätt inlärning kommer projektet att kunna stödja uppkomsten av nya arbetstillfällen samt uppstart av nya bolag i de olika kommunerna.

Syfte

Genom projektet kommer vi att arbeta för att fler entreprenörer med utländsk bakgrund har möjlighet att förverkliga sina egna företagsdrömmar.

Detta kommer att ske genom:

 • riktad rådgivning som är anpassade till den enskilda entreprenören behov
 • att granska och arbeta med entreprenörens affärsidé vara ett stöd i starten av företaget

Genom samarbete med externa aktörer och projekt kommer projektet att arbeta för att etablera inkubatormiljöer där entreprenörer får tillgång till resurser, kunskaper och färdigheter som kan hjälpa entreprenören till att konkret utveckla sina affärsidéer och därmed skapa hållbara företag. Projektet kommer även att arbeta med att utveckla befintliga företag för att på så sätt skapa flera arbetstillfällen.

Arbetstillfällen i befintliga små företag främjas genom individuellt anpassad rådgivning och utbildning, hjälp att hitta kvalificerade affärsidéer, hjälp att identifiera kompetensbehov och för att hitta rätt arbetskraft med rätt kompetens att anställa. Projektet kommer att ta fram metoder för att matcha nya jobb med utländska medborgare som är antingen arbetssökande eller anställda inom arbeten där deras färdigheter inte utnyttjas till fullo.
Projektet skall ta fram en plattform, som kommer verka som ett forum, för kunskapsdelning, matchning av företag och nya anställda, nätverkande och gränsöverskridande samarbete mellan företag, kunskapsinstitutioner, företagsledare och offentliga myndigheter i hela KASK-regionen. Inom projektet kommer vi ta fram metoder och utbildningsinsatser för att snabba på starten av hållbara företag och anställningsbarheten i dessa företag.

Projektet förväntar sig att de första entreprenörerna startar sina företag under hösten 2018, men det största antalet företagsstarter kommer att ske 2019 och under våren 2020.

Mål

 • Under projektet kommer 80 nya entreprenörer med utländsk bakgrund att inrättas i 3 kommuner.
 • Totalt 800 nya jobb för medborgare med utländsk bakgrund i enskilda, mikro och nystartade företag i de 3 anslutna kommunerna.

förväntat resultat

 • 80 nya entreprenörer med utländsk bakgrund
 • 800 nya arbetstillfällen i mikro och nystartade företag, anställda av anställda med utländsk bakgrund.
 • Närmare kontakt med och bättre inblick i utvecklingsplaner och arbetsbehov hos nystartade, start-up och mindre företag i Frederikshavn, Sotenäs och Munkedal kommuner
 • Översikt och en beskrivning av de viktigaste hindren för tillväxt och sysselsättning i företagare, mikroföretag och nystartade företag i de anslutna 3 kommunerna. Dessa erfarenheter kan delas många liknande kommuner i KASK-regionen.
 • utveckla affärsmodeller och identifiera sin affärspotential
  hos dem som har en önskan om att skapa egenföretagande.
 • Ökad utbyte av erfarenheter och samarbete mellan företagspromotorer/företags inkubatorer och kommuner i KASK-regionen.
 • Utveckling av nya koncept för rådgivande och sysselsättningsarbete för entreprenörer, enskilda företag, mikro- och start-ups företag.
 • Förbättra lokala och regionala ramvillkor och erbjudanden till entreprenörer, mikroföretag och nystartade företag.

Detaljer

Innovatums roll

Projektpart.

Projekttid

1 Juli 2017 – 30 juni 2020

Budget

12 miljoner.

Parter

Frederikshavn Kommune, Skagen Uddannelsescenter, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Munkedal Kommun och Innovatum

Finansiär

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerack.

Interreg_ÖKS_logo