Northern Connection

Så att fler företag kan delta i gränsöverskridande samarbete för innovation

Innovationsstöd tillämpas huvudsakligen inom snäva geografiska områden där utmaningar inte är synliga transnationellt. Städer och kluster saknar förmåga att involvera små och medelstora företag på bred bas. Vår strategi är att bygga en bro mellan privat och offentlig sektor inom gränsöverskridande innovationsstöd.

Mål

Vårt mål är att få fler företag att delta i gränsöverskridande samarbete för innovation via stärkta gränsöverskridande kluster och stad/region samarbete. Viktigaste resultatet är att bygga gränsöverskridande förbindelser genom kluster för hållbar energi och tillhandahålla efterfrågestyrt stöd till innovationer.

Vi kommer utnyttja olika etablerade Living Labs i våra regioner för att få deltagande små och medelstora företag synliggjorda och få testat deras innovativa lösningar på de strategiskt utpekade utmaningarna. Detta kommer i slutändan att stärka deras förmåga att delta på den globala marknaden och skapa nya värdekedjor.

Mer om projektet ›

 

Detaljer

Innovatums roll

Projektpart

Projekttid

2016-11-01 – 2020-04-30

Budget

50 MSEK

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Interreg Nordsjön

VGMiljo_namnden
nsr-logo

Parter

Aalborg kommun -Projektägare/projektledare

Innovatum

Övriga parter