Power Väst

Vindkraften ska sysselsätta flera

Syfte

Projektet syftar till att möjliggöra mer vindkraft i Västra Götaland och att det skapar svensk sysselsättning i så stor grad som möjligt. Projektet är en del i Energimyndighetens Nätverk för vindbruk som i sin tur är ett regeringsuppdrag. Västra Götalandsregionen är även ansvarig för Noden för näringslivs- och affärsutveckling inom samma nätverk.

Mål

Projektets övergripande mål är 5 TWh vindkraft i Västra Götaland. Detta mål är nu under revidering då Energimyndighetens analyser visar att vindkraften kommer att stå för en en mycket stor del av Sveriges elproduktion 2040.​

Detaljer

Innovatums roll

Projektledare

Projekttid

nov 2008 – dec 2019

Budget

1,55 MKR

Finansiär

Energimyndigheten samt Västra Götalandsregionen.

Parter

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Chalmers, Svenskt Vindkraftstekniskt Center, Business Region Göteborg, Hållbar utveckling väst, Rabbalshede kraft, Stena Renewable, SMHI, Nationella Vindkraftssamordnaren