Flexibel och Smart Automation

Detta nätverk finns till för företag och organisationer som vill bygga kompetens genom samverkan. Smart Automation kan innefatta mycket. Vi tänker kollaborativa robotar, enkla AGV’er, ”smarta sensorer”, flexibla informationssystem med mera. Den faktiska inriktningen kommer behov och intresse hos nätverkets medlemmar att styra.

Mål

Tanken är att lära av varandra och gemensamt dela de kunskaper som genereras i de olika pilotinstallationer och från tester som genomförs. Med nätverket stärks också möjligheter till omvärldsbevakning. Totalt sett är målsättningen att utvecklingsresan för varje deltagande företag blir kortare och effektivare då vi delar erfarenheter.

 

Detaljer

Innovatums roll

Att driva och utveckla nätverket

Projekttid

Ej tidsbegränsat

Budget

Finansiär

Finansieras av medlemmarna genom serviceavgift.

Parter

Nätverket är i uppstartsfas och vi jobbar med att bygga medlemsföretag. Vi räknar med en formell start under juni månad 2018