SmartUp Accelerator

Consumer cleantech acceleration and innovation ecosystem across Baltic Sea Region

Projektet SmartUp Accelerator är ett samarbete mellan sju länder runt Östersjön som syftar till att förbättra innovationsaktörernas färdigheter när det gäller att identifiera nya skarpa idéer och utveckla nya företag inom consumer cleantech. Det kommer att bidra till att minska vår miljöpåverkan genom att nyttja redan befintliga resurser på ett bättre sätt och på så sätt minska konsumtionen.

Innovatum leder ett samverkansprojekt i Östersjöregionen där vi tillsammans med andra innovationsaktörer i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Ryssland, Polen och Tyskland skall skapa bättre förutsättningar för nya idéer inom området consumer cleantech.

Consumer cleantech kan man beskriva som konsumentprodukter och tjänster som utvecklats för att dra bättre nytta av jordens resurser, för att på så sätt minska miljöpåverkan. Exempel på såna tjänster är AirBnB, Uber och Tesla.

Projektet kommer att arbeta med innovationsaktörerna runt Östersjön för att öka kunskapen om  consumer cleantech. Därigenom kommer vi alla att lättare kunna hitta nya idéer inom det här området, och samtidigt bli bättre på att skapa bra förutsättningar att växa för nya och gamla företag med den här typen av affärsidéer.

SmartUp Accelerator är ett av de första projekten i Europa, som har projektdeltagare från Ryssland. Detta kan ske tack vare ett nytt samarbetsavtal mellan Ryssland och EU.

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Baltic Sea Region och de partners som arbetar i projektet.

Mål

Det övergripande målet för projektet SmartUp Accelerator är att minska klimåtpåverkan genom att skapa förutsättningar för så många lovande affärsidéer som möjligt när det gäller consumer cleantech. Detta gör vi genom att skapa en ny innovationsmodell som kallas SmartUp Accelerator.

Detaljer

Innovatums roll

Lead Partner/Projektledare/Finansiär

Partners

Innovatum (SE)
Demos Helsinki (FI)
Alexandersoninstitutet (SE)
MIT Foundation for TechnologyEnterpreneurship (PL)
European Institute for Innovation (DE)
Johanneberg Science Park (SE)

Projekttid

2017-10-01 – 2020-12-31

Budget

22,1 MSEK

 Bla

Universityof Latvia (LV)
Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE)
St. Petersburg Foundation for SME Development (RU)
The St. Petersburg House Property Owners Association (RU)

Smartup_rgb_webb
IBSR_logo_EUflag_vertA_1000px