Space Success for West Sweden

stödjer innovationer och företag riktade mot nya rymdindustrin

Målsättningen är att projektet ska skapa nya rymdstartups som nyttjar rymdtekniska lösningar för att lösa problem på jorden (downstream), eller startups med lösningar som kan användas i rymden (upstream).

Projektet ska också bidra till:

  • Att viktig och tillgänglig rymddata och rymdteknologi som finns framtaget idag ska komma samhället till nytta
  • Att skarpa verktyg för att stödja innovation och entreprenörskap kring rymden som saknas idag ska utvecklas
  • Ökade möjligheter för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet har initierat skapandet av en ny tillväxtindustri inom rymdteknik i Västsverige. Regionens och Sveriges internationella attraktionskraft stärks inom hightech och rymdindustri. Rymd är ett svenskt styrkeområde som ger ökade exportintäkter till Västsverige och svenska bolag.

Detaljer

Innovatums roll

Projektägare

Projekttid

 2017-09-01 – 2020-12-31

Budget

6 MSEK

Finansiär

- Västra Götalandsregionen
– Tillväxtverket (Förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden)
– Innovatum

tillvaxtverket
EUlogo_v_RGB
vg
www.esa-bic.se ›Rymdinkubatorn ›