StarCap

Startup capital for agile growth

Interregprojektet StarCap arbetar för att skapa en struktur för att framgångsrikt kunna attrahera riskkapital till uppstartsföretag i gränsregionen Fyrbodal/Østfold.

Projektet kommer att ta fram en agil arbetsprocess som kan nyttjas i både inkubator och acceleratorprogram i Trollhättan och Fredrikstad. Med hjälp av denna process kan  entreprenörerna snabbt utveckla sin idé till ett företag som är attraktivt på marknaden och för potentiella investerare. Projektet kommer även att skapa ett nätverk med investerare i Østfold och Fyrbodal.

Mål

Att skapa en struktur för kunna attrahera riskkapital till uppstartsföretag i gränsregionen Fyrbodal /Østfold. Ett gränsöverskridande investornätverk kommer att upprättas.

Detaljer

Innovatums roll

Finansiär/Projektledare/Projektägare

Finansiär

Innovatum
Västra Götalandsregionen
Fredrikstad Innovasjonspark
Østfold Fylkeskommune
Fredrikstad kommune
Interreg Sverige-Norge

Projekttid

2016-07-01 – 2019-06-30

Budget

6,5 MSEK

Parter

Innovatum
Fredrikstad kommune
Fredrikstad Innovasjonspark
Østfold Fylkeskommune
Blender Collective

Västra götalandsregionen
interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB