Test Site Sweden – West

bygga upp och tillgängliggöra demonstrations- och testanläggningar i Västra Götalandsregionen

Test Site Sweden är en regional plattform för fordon och transportrelaterad test- och demonstrationsverksamhet. Existerande anläggningar ska synliggöras och användningen ska breddas till nytta för fler med fokus på små och medelstora företag.

Mål

Målet är att skapa en regional plattform för fordon och transportrelaterad test- och demonstrations verksamhet. Plattformen är en delad klusterfunktion mellan Lindholmen Science Park AB och Innovatum AB. Verksamheten innefattar funktionerna projektgenerering, synliggörande, omvärldsbevakning och informationsnod.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för den regionala transport- och fordonsindustrin genom att:

  • Vara sammanhållande nod för verksamheten test och demomiljöer samt regionens externa kontaktyta för test- och demoaktiviteter.
  • Bygga ut relevant test- och demoinfrastruktur och attrahera externa medel och investeringar till och genomföra test- och demonstrationsprojekt i regionen.
  • Marknadsföra regionen som en test- och demoregion.
  • Ge råd till hur arbetssättet kan appliceras på andra regionala styrkeområden.

Detaljer

Innovatums roll

Projektpart

Projekttid

jan 2016 -dec 2018

Budget

10,8 MSEK

Parter

Lindholmen Science Park – Projektägare

Innovatum

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Europeiska regionala utvecklingsfonden/Tillväxtverket

Västra götalandsregionen
EUlogo_c_RGB