Tillverka i trä

INDUSTRIELL PRODUKTION I TRÄ

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design skapas innovativ och effektiv trätillverkning för framtiden.

Under projekttiden kommer ett kompetenscentrum samt test- och demomiljöer för design, tillverkning och industriell utveckling att byggas upp och etableras. Inom Tillverka i trä ryms även utvecklingsinsatser inom cirkulär, skoglig bioekonomi.

Projektets övergripande mål är att etablera ett erkänt kompetenscentrum för stärkt konkurrensförmåga kopplad till test- och demomiljö inom automation och digitalisering. Här ska företag inom trätillverkning och akademin ha möjlighet att driva utvecklingsarbeten som leder till hållbar produktion och affärsutveckling och attraherar extern forsknings- och utvecklingsfinansiering.

Detaljer

Innovatums roll

Projektägare

Projekttid

2019-01-01 – 2021-12-31

Budget

19 MSEK

Parter

Innovatum
Högskolan Väst
Högskolan för design och konsthantverk/Göteborgs universitet
Stenebyskolan
Johanneberg Science Park
Fyrbodals kommunalförbund

Finansiärer

EU:s regionala strukturfond via Tillväxtverket

Västra Götalandsregionen

EUlogo_c_RGB
Västra götalandsregionen