Trollywood Animation Business

Affärsutveckling för animationsföretag

Målet med projektet Trollywood Animation Business är att stärka och utveckla företag i Västra Götaland som arbetar med animation. Detta görs genom kompetensutveckling och internationell samverkan och är ett steg på vägen mot Trollhättan som en knutpunkt för svensk animation.

Sedan 2015 har Innovatum, Trollhättans Stad och Högskolan Väst arbetat för att Trollhättan ska bli en knutpunkt för svensk animation, vilket har resulterat i en välbesökt animationsfestival och ett bootcamp för talangutveckling. Under de år som festivalen genomförts har vi pratat med många företagare i animationsbranschen och uppmärksammat att det finns några behov som utmärker sig. Det har bland annat efterfrågats en svensk mötesplats för animationsbranschen, ökad internationell samverkan och kompetensutveckling. Dessa behov vill Trollywood Animation Business uppfylla genom att arbeta med internationalisering och affärs- och kompetensutveckling.

 

Genom Trollywood Animation Business får små och medelstora företag inom den västsvenska animationsbranschen ett större internationellt kontaktnät och utökad kompetens som ger möjlighet till bättre affärer. På lång sikt hoppas vi att projektet ska bidra till att det blir lättare att starta nya företag och skapa arbetstillfällen inom detta område tack vare den regionala knutpunkt som utvecklas i Trollhättan.

 

Projektet genomförs av Innovatum, Trollhättans Stad och Högskolan Väst, och samtliga parter bidrar med medel till projekt. Film i Västs kompetens och kontaktnät kommer också att användas i genomförandet av projektets aktiviteter.

Mål

Projektets övergripande mål är att stärka och utveckla västsvenska animationsföretag.

Det gör vi genom att:

  • Identifiera och skapa kontakt med potentiella samarbetspartners för företagen
  • Kompetensutveckla västsvenska företag inom animationsområdet
  • Undersöka hur Högskolan Västs animationsutbildning kan utvecklas för att på ett bättre sätt möta företagens behov
  • Ta reda på vad som krävs för att ha en ”Artist in residence” i Trollhättan

Projektdetaljer

Projekttid

2020-09-01 – 2021-07-31

Innovatums roll

Projektledare/finansiär

Budget

540 000 SEK

Finansiärer:

ptc-huvudpartners-hv
trollhättansstad
VGR logo färg
Innovatumlogo
Är du intresserad av att delta i projektet? Hör av dig till oss! ›

Projektledare

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

Projektet Trollywood Animation Business syftar till att stärka och utveckla företag i Västra Götaland som arbetar med animation