Lärarfortbildning

Innovatum Science Center erbjuder lärarfortbildning för förskolepersonal och lärare år F-9. Fortbildningarna har som syfte att ge inspiration till ett lustfyllt lärande, belysa ämnen som matematik, teknik och naturvetenskap samt underlätta lärarens roll med tips, idéer och kopplingar till aktuella läro- och kursplaner.

I våra lärarfortbildningar ingår alltid interaktiva moment såväl som föreläsningar och diskussioner. Lärarfortbildning på Innovatum Science Center ger något för både kropp och sinne.

Du kan alltid kontakta oss om du har egna idéer och önskar skräddarsydda lärarfortbildningar.

Inga aktiviteter för tillfället...

Vill du själv välja datum?

I överenskommelse med oss kan du själv bestämma datum för denna lärarfortbildning. Välkommen med din förfrågan!

Lärarfortbildning bluebot

Matematik

Tema – Mätandets idé

Hur kan du som pedagog arbete för att stärka barnen/elevernas matematiska kunnande och utveckla deras förmågor?

Ta del av vad aktuell forskning inom området säger. Fortbildningen består av föreläsning, workshops och dramatiseringar samt tid för reflektion och besök i utställningen.

Läs mer om fortbildningen - Mätandets idé ›