Lärarfortbildning

Innovatum Science Center erbjuder lärarfortbildning för förskolepersonal och lärare år F-9. Fortbildningarna har som syfte att ge inspiration till ett lustfyllt lärande, belysa ämnen som matematik, teknik och naturvetenskap samt underlätta lärarens roll med tips, idéer och kopplingar till aktuella läro- och kursplaner. Ett stort område vi fokuserar på just nu är digitala kompetenser och särskilt programmering.

I våra lärarfortbildningar ingår alltid interaktiva moment såväl som föreläsningar och diskussioner. Lärarfortbildning på Innovatum Science Center ger något för både kropp och sinne.

Du kan alltid kontakta oss om du har egna idéer och önskar skräddarsydda lärarfortbildningar.

Innovatum och det digitala samhället

Innovatum har sedan starten haft fokus på den digitala utvecklingen och hur det påverkar oss i vår vardag. Nu sveper digitala vindar över allt i samhället och vi måste kunna navigera i det. Det är en demokrati- och delaktighetsfråga. Regeringen har därför beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen så att den digitala kompetensen blir tydligare.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten sedan den första juli 2017. För att bemöta förändringen behöver lärarna kompetensutveckling, eleverna behöver inspiration, förståelse och färdigheter. Innovatum är en självklar aktör i det digitala kunskapsområdet och erbjuder fortbildning, föreläsningar och workshops inom olika material och verktyg för både lärare och elever i alla åldrar.

Välkommen också att läsa mer om Digitala kompetenser i utvärderingen gjord i samverkan mellan Uddevallas grundskolor och Innovatum Science Center i Trollhättan. Rapporten läser du här.

Ta del av Innovatums aktuella utbud av fortbildningar här nedan.

Analog programmering

Programmering med Blue-bot:ar

med bland annat programmeringsbegrepp som algoritm, binär kod och loop.

bluebot 2

Programmering med materialet EV3

Läs mer om EV3:
https://www.mv-nordic.com/se/produkter/lego-mindstorms-education-ev3

EV3

Sketch-up

Läs mer om Sketch-up:
https://www.sketchup.com/

Scratch

Läs mer om Scratch:
https://scratch.mit.edu/

Programmering med Micro-bits

Läs mer om Micro-bits:
http://microbit.org/

Föreläsningar kring programmeringsområdet våren 2018

Introduktion till digitala kompetenser – varför digitala kompetenser, samt bakgrund

Människa-maskin – samspel mellan teknikutveckling och samhällets förändring

Informationskompetens – källkritik med mera.

Internet of things – Samspel mellan teknikutveckling och samhällets förändring.

Mer om våra lärarfortbildningar

Våra lärarfortbildningar innehåller workshops inom flera material och verktyg. Alla med koppling till styrdokumentet. Våra workshops och föreläsningar kan alla kombineras efter behov eller preferens, varav mellan en-två timmar per workshop. Vi genomför helst våra fortbildningar i våra lokaler i Trollhättan men kan också genomföra fortbildningar hos er. Kontakta oss gärna för diskussion om upplägg och pris.

Inga aktiviteter för tillfället...

Vill du själv välja datum?

I överenskommelse med oss kan du själv bestämma datum för denna lärarfortbildning. Välkommen med din förfrågan!