Lärarfortbildning

Innovatum Science Center erbjuder lärarfortbildning för förskolepersonal och lärare år F-9. Fortbildningarna har som syfte att ge inspiration till ett lustfyllt lärande, belysa ämnen som matematik, teknik och naturvetenskap samt underlätta lärarens roll med tips, idéer och kopplingar till aktuella läro- och kursplaner. Ett stort område vi fokuserar på just nu är digitala kompetenser och särskilt programmering.

I våra lärarfortbildningar ingår alltid interaktiva moment såväl som föreläsningar och diskussioner. Lärarfortbildning på Innovatum Science Center ger något för både kropp och sinne.

Du kan alltid kontakta oss om du har egna idéer och önskar skräddarsydda lärarfortbildningar.

Innovatum och det digitala samhället

Innovatum har sedan starten haft fokus på den digitala utvecklingen och hur det påverkar oss i vår vardag. Nu sveper digitala vindar över allt i samhället och vi måste kunna navigera i det. Det är en demokrati- och delaktighetsfråga. Regeringen har därför beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen så att den digitala kompetensen blir tydligare.

För att bemöta förändringen behöver lärarna kompetensutveckling, eleverna behöver inspiration, förståelse och färdigheter. Innovatum är en självklar aktör i det digitala kunskapsområdet och erbjuder fortbildning, föreläsningar och workshops inom olika material och verktyg för både lärare och elever i alla åldrar.

Välkommen också att läsa mer om Digitala kompetenser i utvärderingen gjord i samverkan mellan Uddevallas grundskolor och Innovatum Science Center i Trollhättan. Rapporten läser du här.

Ta del av Innovatums aktuella utbud av fortbildningar här nedan.

Programmering unplugged

prog

Hur man kan arbeta med programmering utan dator, Ipad, robotar eller andra digitala hjälpmedel. Att träna det datalogiska tänkandet. (förskola till årskurs 6)

Blue-bots och andra robotar

bluebot

Hur man skapar meningsfulla och utmanande uppgifter. Blue-bots som verktyg att lära ut programmering samt att skapa ett lustfyllt lärande i andra ämnen. (förskola till årskurs 6)

Prova på materialet Wedo

alligator_wedo

Bygg din egen Legorobot och programmera den med enkel och bildbaserad blockprogrammering. (förskoleklass till årskurs 6)

Introduktion till materialet EV3 från Lego Mindstorm

EV3

Lös uppdrag med roboten genom att programmera med hjälp av Legos blockprogrammeringsspråk. (årskurs 4-9)

Introduktion till Sketchup

scetchup

Lär dig grunderna i detta tredimensionella ritprogram. Hur man kan använda programmet i undervisningen. (årskurs 4-9)
Läs mer om Sketch-up: sketchup.com

Introduktion till Scratch

scratch

Lär dig blockprogrammeringens grunder i Scratch för dator eller Ipad. Hur man skapar uppdrag för eleverna som utmanar deras kreativitet och problemlösningsförmåga. (förskoleklass till årskurs 9)
Läs mer om Scratch: scratch.mit.edu

Introduktion till Micro:bit

micro-bit-1200x800

Prova på att programmera detta mikrokontrollkort med blockprogrammering. Micro:bits fördelar är att den kan användas i många olika åldrar, är relativt billig i inköp, inte kräver någon installation och kan programmeras med olika programmeringsspråk. (årskurs 4-9)
Läs mer om Micro-bits: microbit.org

Föreläsningar

Människa-maskin – samspel mellan teknikutveckling och samhällets förändring.

Mer om våra lärarfortbildningar

Våra lärarfortbildningar innehåller workshops inom flera material och verktyg. Alla med koppling till läroplanerna. Våra workshops och föreläsningar kan alla kombineras efter behov eller preferens, varav mellan en-två timmar per workshop. Vi genomför helst våra fortbildningar i våra lokaler i Trollhättan men kan också genomföra fortbildningar hos er.

För årskurs 1-9 finns möjlighet att ordna en heldag med upp till fyra olika workshops.

Prisexempel halvdag: 500 kr/pers. inkl. fika (3,5 tim.)
Prisexempel heldag: 1000 kr/pers. inkl. fika – ej lunch (7 tim.)

Minimipriset för en grupp motsvarar kostnaden för 12 personer (6,000 kr).
För större grupper mellan 35-50 deltagare är priset 15,000 kr för en halvdag och 30,000 kr för en heldag. Vid ännu större grupper gäller särskild prissättning.

Alla priser är exklusive moms och eventuella resekostnader.

Vill du själv välja datum?

I överenskommelse med oss kan du själv bestämma datum för lärarfortbildning. Välkommen med din förfrågan!