Vårt inkubatorprogram

Har du en nytänkande affärsidé och drivet att satsa? Vi ger dig rätt förutsättningar för att förverkliga din dröm. 

Vi erbjuder ett inkubatorprogram med löpande antagningar året runt. När du utvecklar din affärsidé hos oss får du rätt förutsättningar för att snabbare gå från idé till framgång.

Det får du:

  • En tydlig process där vi tillsammans säkerställer såväl affärsidé och team som prototyp, finansiering, skalning och realisering av internationell expansion. Programmet anpassas beroende på var ni befinner er från start
  • Kontinuerliga möten med en affärscoach som fungerar som rådgivare under hela programtiden
  • Tillgång till extern kompetens inom tex. juridik, ekonomi, immateriella rättigheter
  • Generös tillgång till våra nationella och internationella nätverk av investerare, potentiella kunder, samarbetspartners och andra viktiga kontakter
  • Sociala och utbildande aktiviteter
  • Kontorsplats i en kreativ miljö

Sök med din idé!

Har du en idé? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Vår process

Alla som antas till Innovatum Startup genomgår vår process. Hur lång tid det tar varierar från bolag till bolag, men aldrig mer än tre år.

Steg 1: Business preparation

Under den förberedande fasen testas affärsidé, team och förutsättningar för utveckling och expansion. Hur ser marknad och konkurrens ut? Hur ska affären finansieras? Fasen pågår under max sex månader.

Steg 2: Business ready

Det huvudsakliga målet i Business Ready är att säkerställa att affärsidé och koncept håller. Fokus ligger därför på att färdigställa en prototyp eller demo och nå ut till kunderna. Fungerar konceptet för tänkt marknad och målgrupp?

Steg 3: Investment ready

Målet är nu att skala bolaget och få in kapital. Här läggs stor vikt vid att skala antalet betalande kunder och rusta teamet för att kunna hantera tillväxt. Fokus ligger också på att ta fram och påbörja en realisering av internationell expansion.

Steg 4: Exit

När bolaget fullföljt och klarat samtliga moment i processen, och en plan lagts för bolagets fortsatta utveckling, avslutas programmet. Arbetet utvärderas och avlutas med en traditionsenlig utspark.