Vi tror verkligen på det här med att jobba tillsammans

Det är när människor träffas som det kan hända riktigt häftiga saker. Nya idéer föds, affärer skapas och lösningar på till synes omöjliga problem blir uppenbara. För att skapa förutsättningar för människor att träffas har vi en rad nätverk som vi jobbar med. Det är tillsammans som vi lyckas och genom att dela med oss och inspirera varandra kan vi nå ännu bättre resultat.

Underhållstekniskt centrum_beskuren

Underhållstekniskt centrum

Utveckling genom kunskap och erfarenhetsutbyten

Vi inventerar kompetensbehov och erbjuder yrkesverksamma en möjlighet till kompetensutveckling genom att arrangera seminarier och andra utbildningsinsatser på intressanta teman inom underhållsteknik och hållbara lösningar.

Underhållscirkeln är en del av mötesplatsen vid Underhållstekniskt Centrum. Utöver själva lärandet ska mötena stimulera nätverkande, kunskapsspridning och affärsmöjligheter deltagarna emellan.

Utbildningarna arrangeras i samverkan med näringslivet. Ämneskunniga föreläsare och lärare hämtas från teknik- och serviceföretag eller utbildningsbranschen.

NÄTVERK inom underhåll

Underhållschef i Väst - För Underhållschefer inom Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att arbeta med frågeställningar på lite högre nivå och inom områden som Ledarskap, Underhållsstrategi, Kompetenssäkring samt Erfarenhetsutbyten.

Mer om Underhållstekniskt centrum ›Mer om Underhållschef i Väst ›
Automationsnätverket

Produktionsnätverk

erfarenhetsutbyte och utvecklingssamverkan

Företagen som medverkar har unika frågeställningar men lösningarna kan vara generella och genom utvecklingssamverkan kan man få mycket gjort med en liten insats.

Inriktningen är att fokusera på de aktiviteter som skapar utveckling och värde för företagen och fokus kommer att ligga på praktiska försök snarare än seminarier.

Våra olika nätverk

Nätverket med fokus på flöde - För dig som vill öka ditt fokus på flödet i verksamheten.

Nätverket för maskinbearbetning – För dig som arbetar i ett tillverkande företag med intresse för maskinbearbetning.

Nätverket för automation – För dig som arbetar i ett tillverkande företag och har ett intresse för automationsutveckling.

Mer om vår produktionsnätverk ›
Breakfast time

ACT

En mötesplats för kreatörer

Driver du ett företag inom rörlig bild, media, design, marknadskommunikation, foto, dataspel, musikproduktion, webbutveckling eller i gränslandet däremellan? Vill du utveckla ditt företag, möta andra kreatörer och jobba i en kreativ miljö? Då har du kommit rätt.

ACT står för All Creators Together, och det är just vad satsningen handlar om, att samla kreatörer. ACT är Innovatums mötesplats för kreativa näringar. Kortfattat innebär det att ACT erbjuder kreativa lokaler, arrangerar kul och utvecklande aktiviteter och samlar sköna människor.

Mer om All Creators Togehter (ACT) ›
Smederna arbetar i smedjan

Samverkan kring industriarvsutveckling

Tillsammans med föreningsliv och arbetslivsmuseer

Med industrisamhällets förändring som bas jobbar Innovatum med att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och det ideellt drivna kulturarvet. Vi vill vara en viktig samarbetspartner i skärningspunkten mellan industrisamhällets förändring, det civila samhället, kulturturism och regional utveckling.

Innovatum har ett regionalt uppdrag att arbeta med industrisamhällets historia och kulturarv i Västra Götaland. Vår kompetens och intresse finns speciellt inom områdena ideellt arbete och föreningsliv, industrisamhällets kulturarv, lärande och kulturturism. Uppdraget bedrivs i samverkan med föreningsliv och arbetslivsmuseer;  i långa processer eller som projektform.

Läs mer om samverkan inom industriarvets utveckling ›
postit

IUC Väst

nätverket för dig i ett tillverkande företag, litet som stort

IUC Väst är ett nätverk som arbetar med den tillverkande industrin i Fyrbodal. Syftet är att hjälpa industrin att stärka och utveckla konkurrenskraften och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. IUC Väst är en del av IUC Sverige, ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk.

Utvecklingen av IUC Väst drevs i projektform av Innovatum. Projektet ingick i den handlingsplan som Innovatum tog fram för att bredda och stärka näringslivet i Fyrbodal. Från januari 2015 blev IUC Väst en egen verksamhet.

Mer om IUC Väst ›