Det här är Produktionstekniskt centrum – PTC

PTC är en samverkansarena till stöd för utveckling av produktionen hos tillverkande företag. Satsning på kompetensutveckling, kännedom om ny teknik samt kunskaper om metoder och best practises ger förutsättningar för stärkt konkurrensförmåga. Vår samverkansplattform möjliggör erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande för en snabbare utveckling.

Här möts företagens tekniker och ingenjörer med högskolans studenter och forskare. Och här finns såväl spetskompetenser som resurser för omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Produktionsteknik och Automation är våra styrkeområden, men i PTC och med vårt kontaktnät, stöttar vi produktionsutveckling inom många områden.

Vi har en välrustad utvecklingsverkstad dit parterna lokaliserat utrustning. Med gemensamt nyttjande kan vi ha en större maskinpark tillsammans än var för sig.

PTC är öppet för alla företag och organisationer. Som partner i verksamheten har man största möjligheten att påverka utvecklingen och ta del av de kompetenser och resurser som finns här.
Samverkansarenan PTC drivs av huvudparterna Innovatum, Högskolan Väst, GKN Aerospace och Swerea IVF.

Huvudparter PTC

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

På Produktionstekniskt Centrum (PTC) drivs projekt. Industriföretag och högskola/universitet arbetar tillsammans för att utveckla sina metoder för produktion.

Företag kan vända sig hit för att få hjälp med sin utveckling och också få tillgång till maskiner och utrustning.

Högskolan Väst är en av våra huvudparter och de är experter på områdena nedan.

Flexibel industriell automation – Gör det möjligt att snabbt förändra produktionen efter olika förhållanden.

Skärande bearbetning  –  Används för att få fram formen på en produkt genom att material tas bort. Svarvning och fräsning är exempel på skärande bearbetning.

Termisk sprutning – Vid en mycket hög temperatur sprutas ett material på metall. Detta skyddslager gör att materialet blir tåligare.

Svetsning – att sammanfoga material. Forskningen handlar bland annat om vad som händer under själva svetsningen och nya sätt att svetsa.