Resurser i vår utvecklingsverkstad

I PTC finns goda förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Resurser i form av maskiner, utrustningar, programvaror, licenser med mera som vi har tillgång till berättar vi om nedan.

Vi söker alltid ökad samverkan med externa parter, högre nyttjandegrad av våra resurser och totalt fler aktiviteter inom PTC-verksamheten. Många av våra resurser är möjliga att nyttja i utvecklingsprojekt, men också som stöd i utvecklingsarbetet hos tillverkande företag. I vissa fall kan vi även hjälpa till med ingenjörsresurser.

Sidan uppdateras löpande.

Exempel – resurser i PTC

DSC00287_Automationslabbet

Flexibel industriell automation

I automationslabbet finns rikligt med modern och industrirelevant teknik och utrustning. Styrsystem, PLC:er, industrirobotar, gripdon, givare och sensorer men också mjukvaror och ingenjörsverktyg för simulerings- och utvecklingssarbete.

Inom automation finns goda möjligheter för samverkan exempelvis för

 • Test och demo – visa koncept, bygga demonstratorer och testa lösningar
 • Uppdrag – lösa problem, föreslå och testa lösningar
 • Kurser och laborationer
 • Seminarier och Workshops
 • Informationsträffar och studiebesök

Kontaktperson på PTC är Anders Appelgren, forskningsingenjör vid Högskolan Väst.

PTC-1247

Skärande bearbetning

Uppdatering pågår!

Våra kontaktpersoner inom skärande bearbetning är: Andreas Gustafsson, forskningsingenjör vid Högskolan Väst.

För frågor med koppling till vår GROB 350 är Andreas Lindberg på GKN Aerospace kontaktperson.

Additiv tillverkning-1368

Additiv tillverkning

Inom PTC finns ett antal olika utrustningar för additiv tillverkning. Framförallt handlar det om additiv tillverkning i metaller av olika slag, men här finns även maskiner för framställning av komponenter i plastmaterial.

Möjliga samverkansaktiviteter inom additiv tillverkning är

 • Test och demo – visa koncept och teknik
 • Kursverksamhet
 • Seminarier, informationsträffar och studiebesök
 • Utvecklingsuppdrag
 • Uthyrning av maskinkapacitet

Kontaktperson på PTC Jonas Olsson, forskningsingenjör vid Högskolan Väst.

Termiska labbet_IMGP4334

Termisk sprutning

Vårt labb är välrustat och här finns teknik och kompetenser för en mängd olika beläggningsmetoder inom termisk sprutning.

 • Plasmasprutning
 • Flamsprutning
 • HVAFsprutning (High Velocity Air-Fuel)
 • Suspensionsplasmasprutning.

Uppdatering pågår!

Kontaktperson på PTC är Stefan Björklund, utvecklingsingenjör vid Högskolan Väst.

mättekniskt_lab

Oförstörande provning – OFP

Uppdatering pågår!

Här finns utrustning för mikrofokus röntgen, ultraljud, virvelströmsprovning, IR-termografi, Gom Aramis optisk töjningsfältsmätare.

Forskarassistent

Materialprovning

Uppdatering pågår!

Kapmaskin för provmaterial, ingjutnings utrustning, dragskåp, mikroskop med kamera och tillhörande dator, hårdhetsmätningsutrustning, dragprovmaskin, slip/polerings maskin med automatisk dosering. Svepelektronmikroskop.

Mätmaskin

Mätteknik

Uppdatering pågår!

Svetslab_DSC00790

Svetsteknik

Uppdatering pågår!