Resurser i vår utvecklingsverkstad

I PTC finns goda förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Resurser i form av maskiner, utrustningar, programvaror, licenser med mera som vi har tillgång till berättar vi om nedan.

Vi söker alltid ökad samverkan med externa parter, högre nyttjandegrad av våra resurser och totalt fler aktiviteter inom PTC-verksamheten. Många av våra resurser är möjliga att nyttja i utvecklingsprojekt, men också som stöd i utvecklingsarbetet hos tillverkande företag. I vissa fall kan vi även hjälpa till med ingenjörsresurser.

Exempel – resurser i PTC

Lena komposit

Automatiserad produktion av kompositprodukter

Inom arenan för produktion av kompositprodukter (ca 600 kvadratmeter) fokuseras det framför allt på automatiserad produktion av högkvalitativa produkter.

Här finns följande utrustning:

 • Lagerutrymme inkl. frys för förvaring av vävar och kemikalier
 • Större klimatkontrollerad lokal för pick & place med
  – Datoriserat skärbord av märket Zünd G3, 1800*2500 mm
  – Asearobot för automatiserad hantering av fibermattor
 • Större ugn med möjlighet att hantera komponenter upp till 1.5 x 1.5 x 1.5 m
 • Sliprum
 • Utsugsbox för att jobba med kemikalier

Följ med på en rundtur på arenan i denna film.

Kontaktperson för kompositarenan är: Andreas Borg på GKN och Leif Johansson på Innovatum Science Park

DSC00287_Automationslabbet

Flexibel industriell automation

I automationslabbet finns rikligt med modern och industrirelevant teknik och utrustning. Styrsystem, PLC:er, industrirobotar, gripdon, givare och sensorer men också mjukvaror och ingenjörsverktyg för simulerings- och utvecklingssarbete.

Inom automation finns goda möjligheter för samverkan exempelvis för

 • Test och demo – visa koncept, bygga demonstratorer och testa lösningar
 • Uppdrag – lösa problem, föreslå och testa lösningar
 • Kurser och laborationer
 • Seminarier och Workshops
 • Informationsträffar och studiebesök

Kontaktperson på PTC är Anders Appelgren, forskningsingenjör vid Högskolan Väst.

PTC-1247

Skärande bearbetning

Med skärande bearbetning avser vi vanligen materialavverkande metoder som svarvning och fräsning. Det övergripande syftet är att göra processerna mer produktiva, robusta och mer miljövänliga.

Våra kontaktpersoner inom skärande bearbetning är: Andreas Gustafsson, forskningsingenjör vid Högskolan Väst.

För frågor med koppling till vår GROB 350 är Andreas Lindberg på GKN Aerospace kontaktperson.

Additiv tillverkning-1368

Additiv tillverkning

Inom PTC finns ett antal olika utrustningar för additiv tillverkning. Framförallt handlar det om additiv tillverkning i metaller av olika slag, men här finns även maskiner för framställning av komponenter i plastmaterial.

Möjliga samverkansaktiviteter inom additiv tillverkning är

 • Test och demo – visa koncept och teknik
 • Kursverksamhet
 • Seminarier, informationsträffar och studiebesök
 • Utvecklingsuppdrag
 • Uthyrning av maskinkapacitet

Kontaktperson på PTC Jonas Olsson, forskningsingenjör vid Högskolan Väst.

Termiska labbet_IMGP4334

Termisk sprutning

Vårt labb är välrustat och här finns teknik och kompetenser för en mängd olika beläggningsmetoder inom termisk sprutning.

 • Plasmasprutning
 • Flamsprutning
 • HVAFsprutning (High Velocity Air-Fuel)
 • Suspensionsplasmasprutning.

Uppdatering pågår!

Kontaktperson på PTC är Stefan Björklund, utvecklingsingenjör vid Högskolan Väst.

mättekniskt_lab

Oförstörande provning – OFP

Forskningen kopplar starkt till övrig forskning vid PTC, Studerade tekniker spänner över ett brett spann av fysikaliska fenomen såsom vibrationer, ultraljud, termografi, virvelströmstekniker, röntgen med mera. Arbetet inom forskningen utförs med inriktning mot förbättrad inspektion/kvalitetskontroll såväl som effektiviserad styrning av tillverkningsprocesser.

Här finns utrustning för mikrofokus röntgen, ultraljud, virvelströmsprovning, IR-termografi, Gom Aramis optisk töjningsfältsmätare.

Kontaktperson på PTC är Erik Lindgren.

Forskarassistent

Materialprovning

Kapmaskin för provmaterial, ingjutnings utrustning, dragskåp, mikroskop med kamera och tillhörande dator, hårdhetsmätningsutrustning, dragprovmaskin, slip/polerings maskin med automatisk dosering. Svepelektronmikroskop.

Kontaktperson på PTC är Mats HögströmBjörn SärnerblomThomas HanssonFredrik Sikström.

Mätmaskin

Mätteknik

Kontaktperson på PTC gällande mätteknik är Mats Högström, Björn Särnerblom, Thomas Hansson, Fredrik Sikström.

Svetslab_DSC00790

Svetsteknik

Forskningen handlar till stor del om att utöka förståelse av vad som händer under svetsningsprocessen. Detta för att kunna förutsäga och styra materialets egenskaper i och kring svetszonen, exempelvis:

 • Materialstruktur
 • Hållfasthetsegenskaper
 • Geometrisk påverkan

Senior kontaktperson på PTC är är Joel Andersson, Ingenjör kontaktperson är Kjell Hurtig.