Bli en del av PTC!

Som partner i Produktionstekniskt centrum (PTC) stärker du din samverkan med andra företag i regionen. Du knyter också band med akademin, där du kan komma närmare FoU-projekten och ta del av resultaten från dessa. Som partner i PTC har du också goda möjligheter att nyttja teknik och utrustningar i vår verkstad.

Klicka här för att anmäla ditt intresse så kontaktar vi dig! ›

Ett engagemang i PTC ger stärkta möjligheter för er tekniska utveckling och stora möjligheter att kompetensutveckla den egna personalen. Detta gäller såväl de direkta produktionstekniska processerna och systemen i verksamheten som underliggande kompetenser, exempelvis inom modellering, simulering och beräkning och validering.

Full nytta av ett partnerskap i PTC drar de som aktivt letar efter, och är villiga att testa nya sätt att utveckla sin produktion och sina produkter.

SÅ FUNGERAR PTC

Huvudpartners i PTC driver gemensamt samverkansarenan. De ingår i PTC styrgrupp, och har genom denna ansvaret för inriktning och strategiskt arbete vid arenan.

Vår verksamhetsledare koordinerar pågående och kommande initiativ och samverkansaktiviteter. Denne rapporterar till styrgruppen.

Serviceavgifter är en viktig del att finansiera verksamheten vid PTC. Serviceavgiften betalas av såväl huvudpartners som partners och baseras på antalet anställda enligt uppställningen här bredvid. PTC är inte vinstdrivande. Innovatum AB administrerar ekonomin vid PTC.

Som partner får du

  • Ingå i vårt nätverk, få tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk av forskare och övriga partners och intressenter.
  • Ta del av icke sekretessbelagd skriftlig information, rapporter, avhandlingar och presentationer från projekt där vi medverkat i någon form.
  • Få förtur men ej exklusivitet i tillgång till våra projektlokaler med tillhörande utrustning samt utbildnings- och konferenslokaler till gällande taxa.
  • Delta i kompetensutveckling genom kurser, seminarier och workshops till rabatterad kostnad.
  • Möjlighet att köpa tekniska utredningsuppdrag.
  • Få hjälp med att sätta samman projektförslag och ansökningar av offentliga (nationella och EU) medel för forsknings och utvecklingsprojekt mot överenskommen ersättning.
  • Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt med industridoktorander eller annan personal enligt överenskommelse i varje enskilt fall.
  • Mot överenskommen ersättning få förtur men ej exklusivitet i tillgång till utrustning för att med egen personal genomföra uppstart av nya tillverkningsprocesser hos oss.

 

SERVICEAVGIFTER

Antal anställda Årsavgift (SEK)
<25 10 000
25-50 25 000
50-250 50 000
>250 100 000

NUVARANDE PARTNERS

KONTAKT