Vår verksamhet

Verksamhet äger rum här i vår utvecklingsverkstad, på våra kontor och hos våra partners. Vi vill att alla aktiviteter och verksamheten i stort, ska baseras på verkliga behov. Därför försöker vi hålla kontakt med företagen i regionen för att fånga dessa, men också bevaka utveckling och trender i större sammanhang. Kontakta oss gärna när du har ideer, synpunkter och önskemål!

Samverkansaktiviteter för akademi, teknikföretag och tillverkande industri närmare varandra för en snabbare utveckling. Praktiskt sker detta genom deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekten eller som part i något av nätverken. Kursverksamhet samt de aktiviteter och events vi anordnar är andra möjligheter.

Nedan några exempel från den pågående verksamheten.

I vår årsplan finns tankar och utkast till kommande aktiviteter. Planeringshorisonten kan vara från några veckor och upp till ett år.

Vi vill gärna ha dina synpunkter och önskemål om sånt du vill att vi jobbar med på PTC.

Maila eller slå en signal till någon av oss!

Kalendariet visar de aktiviteter vi bjuder in till. Här finns events såsom seminarier, workshops, nätverksträffar, studiebesök med mera. Oftast är de öppna för alla.

Vi försöker också tipsa om intressanta aktiviteter hos andra aktörer i den mån vi känner till dem.

Pågående projekt

Miljö_FIA_Automationscell
IMGP3797

Miljö-FIA: Demonstratormiljö för flexibel och innovativ automation

Vad: Projektet etablerar en nationell resurs för flexibel och innovativ automation i Västsverige. I praktiken handlar det om hur robotar ska samverka med människor och hur de ska kunna arbeta tillsammans på ett säkert och effektivt sätt i produktionsmiljön. Men också hur ny teknik och digitala processer ska kunna bidra till att effektivisera produktionen.

Projektägare: Högskolan Väst. Projektet engagerar samtliga huvudparter vid PTC.

Löptid: 2017-02-01 – 2020-05-31

Infrastruktur Framtidens Fabrik

Vad: Framtidens Fabrik är en ny utvecklingsmiljö som ska stärka konkurrenskraften hos den regionala industrin i Västra Götaland. En 600 m2 stor lokal kommer att förberedas i anslutning till Produktionstekniskt centrum. Här kommer utrustning kopplad till automatiserad kompositproduktion och additiv tillverkning (AM) att installeras, för att framöver kunna nyttjas av intresserade företag.

Inom Framtidens Fabrik jobbar vi också med behovsinventering inom områdena:

  • Automatiserad kompositproduktion
  • oförstörande provning och beröringsfri geometrisäkring
  • digitalisering
  • additiv tillverkning i metall så kallad AM eller 3-D printning

Nätverksägare: Innovatum. Leif Johansson, innovationsledare.

Löptid: 2019-02-01 – 2020-12-31

Professionella nätverk

Effektiv volymproduktionny

Effektiv volymproduktion

Vad: Nätverk med syftet att utveckla produktionen hos de medverkande företagen. Erfarenhetsdelning är en viktigt del i nätverkets aktiviteter. Gemensamma nämnare för företagen i nätverket att utvecklas inom teknik för skärande bearbetning och lösningar för industriautomation.

Nätverksägare: Innovatum. 4 tillverkande företag inom Västra Götaland är medlemmar i nätverket.

Löptid: Tillsvidare pågående – ej tidsbegränsat

Nyhetsbrev nätverk automation

Flexibel och smart automation

Vad: Nätverk för företag organisationer och företag som vill bygga kompetens genom samverkan. Området kan innefatta mycket. Vi tänker kollaborativa robotar, enkla AGV’er, ”smarta sensorer”, flexibla informationssystem med mera.

Nätverksägare: Innovatum. Nätverket är i uppstartsfas och vi jobbar med att bygga medlemsföretag.

Löptid: Tillsvidare. Vi räknar med en formell start under juni månad 2018.

Nätverksträff UH chef i Väst

Underhållschef i Väst

Vad: Ett nätverk där underhållschefer i framförallt i Västra Götaland kan vara med. Vi arbetar med frågeställningar på lite högre nivå och inom områden som Ledarskap, Underhållsstrategi, Kompetenssäkring samt Erfarenhetsutbyten.

Nätverksägare: Innovatum. 18 tillverkande företag inom Västra Götaland är medlemmar i nätverket.

Löptid: Tillsvidare pågående – ej tidsbegränsat