Vår verksamhet

Verksamhet äger rum här i vår utvecklingsverkstad, på våra kontor och hos våra partners. Vi vill att alla aktiviteter och verksamheten i stort, ska baseras på verkliga behov. Därför försöker vi hålla kontakt med företagen i regionen för att fånga dessa, men också bevaka utveckling och trender i större sammanhang. Kontakta oss gärna när du har ideer, synpunkter och önskemål!

Samverkansaktiviteter för akademi, teknikföretag och tillverkande industri närmare varandra för en snabbare utveckling. Praktiskt sker detta genom deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekten eller som part i något av nätverken. Kursverksamhet samt de aktiviteter och events vi anordnar är andra möjligheter.

Nedan några exempel från den pågående verksamheten.

I vår årsplan finns tankar och utkast till kommande aktiviteter. Planeringshorisonten kan vara från några veckor och upp till ett år.

Vi vill gärna ha dina synpunkter och önskemål om sånt du vill att vi jobbar med på PTC.

Maila eller slå en signal till någon av oss!

Kalendariet visar de aktiviteter vi bjuder in till. Här finns events såsom seminarier, workshops, nätverksträffar, studiebesök med mera. Oftast är de öppna för alla.

Vi försöker också tipsa om intressanta aktiviteter hos andra aktörer i den mån vi känner till dem.

Pågående projekt

Miljö_FIA_Automationscell

Miljö-FIA: Demonstratormiljö för flexibel och innovativ automation

Vad: Projektet etablerar en nationell resurs för flexibel och innovativ automation i Västsverige. I praktiken handlar det om hur robotar ska samverka med människor och hur de ska kunna arbeta tillsammans på ett säkert och effektivt sätt i produktionsmiljön. Men också hur ny teknik och digitala processer ska kunna bidra till att effektivisera produktionen.

Projektägare: Högskolan Väst. Projektet engagerar samtliga huvudparter vid PTC.

Löptid: 2017-02-01 – 2020-05-31

Cutpro

Optimerad bearbetning

Vad: Genom att använda nya metoder och verktyg, som tar hänsyn till egenfrekvenser, går det att öka produktivitet och produktkvalitet vid svarvning och fräsning.

Projektägare: Högskolan Väst. Innovatum och 10 industriföretag deltar i projektet och de ska tillsammans utforska hur de på bästa sätt kan dra nytta av dessa metoder och verktyg. Projektet engagerar samtliga huvudparter vid PTC.

Löptid: 2016-07-01 – 2018-06-30

LIGHTer VGR

LIGHTer Regional nod Västra Götaland, etapp 2

Vad: Projektet skapar ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk runt lättvikt med internationell konkurrenskraft. Målet är att små och medelstora företag utvecklas från produktleverantörer till innovationspartners. Under projektet kan också riggas mindre projekt där Produktionstekniskt centrum kan vara resurs.

Projektägare: Swerea IVF. RISE och Innovatum är partners i projektet.

Löptid: 2016-06-01 – 2018-06-30

SMF Flyg

SMF Flyg

Vad: SMF Flyg stöttar svenska SMF:er så att de kan utveckla spetskompetens och kvalificera sig som leverantörer till flygindustrin. Arbetet sker via produktionsarenorna för kompositteknik (Compraser Labs) och metallteknik (PTC). Supporten sker i projektform och är fokuserat på teknisk utveckling av företagen inom områden som kompositteknik, plåtformning, svetsning, maskinbearbetning och automation mm.

Projektägare: Swerea IVF och Swerea SICOMP

Löptid: 2017-09-07 – 2018-12-31

Vill du veta mer om SMF Flyg kontaktar du Mats Werke, Swerea IVF: mats.werke@swerea.se

Professionella nätverk

Effektiv volymproduktion

Effektiv volymproduktion

Vad: Nätverk med syftet att utveckla produktionen hos de medverkande företagen. Erfarenhetsdelning är en viktigt del i nätverkets aktiviteter. Gemensamma nämnare för företagen i nätverket att utvecklas inom teknik för skärande bearbetning och lösningar för industriautomation.

Nätverksägare: Innovatum. 4 tillverkande företag inom Västra Götaland är medlemmar i nätverket.

Löptid: Tillsvidare pågående – ej tidsbegränsat

Montering i världsklass

Montering i världsklass

Vad: Nätverk med syftet att utveckla monteringsarbete hos deltagande företag.

Nätverksägare: Innovatum. xx tillverkande företag inom Västra Götaland är medlemmar i nätverket.

Löptid: Tillsvidare pågående – ej tidsbegränsat

Nyhetsbrev nätverk automation

Flexibel och smart automation

Vad: Nätverk för företag organisationer och företag som vill bygga kompetens genom samverkan. Området kan innefatta mycket. Vi tänker kollaborativa robotar, enkla AGV’er, ”smarta sensorer”, flexibla informationssystem med mera.

Nätverksägare: Innovatum. Nätverket är i uppstartsfas och vi jobbar med att bygga medlemsföretag.

Löptid: Tillsvidare. Vi räknar med en formell start under juni månad 2018.

Nätverksträff UH chef i Väst

Underhållschef i Väst

Vad: Ett nätverk där underhållschefer i framförallt i Västra Götaland kan vara med. Vi arbetar med frågeställningar på lite högre nivå och inom områden som Ledarskap, Underhållsstrategi, Kompetenssäkring samt Erfarenhetsutbyten.

Nätverksägare: Innovatum. 18 tillverkande företag inom Västra Götaland är medlemmar i nätverket.

Löptid: Tillsvidare pågående – ej tidsbegränsat

Nätverksbild Swerea

Tips: Fler nätverk!

Vad: Vår huvudpartner Swerea IVF driver utanför verksamheten vid Produktionsteknisk ett stort antal nätverk för industriell verksamhet av olika slag.

Besök gärna deras web för att läsa mer