Vill du utveckla ditt företag, dina produkter eller dina arbetsmetoder?

Innovatum erbjuder en neutral utvecklingsplattform där såväl näringsliv, akademi och samhälle kan samverka. Vi erbjuder möjligheten att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt både regionalt, nationellt och internationellt.  

För dig som företagare kan projekten leda till ökad konkurrenskraft i form utav nya bättre produkter, tillgång till nya marknader eller utveckling av arbetsmetoder. 

Process

UTVECKLAS TILLSAMMANS

På Innovatums projektarena drivs utvecklingsprojekt både på regional, nationell och EU/internationell nivå. Fokusområdena är förnybar energi, hållbara transporter, hållbar produktion och kreativ näring. Kontinuerligt pågår 40 utvecklingsprojekt som omsätter cirka 200 miljoner kronor. Resultaten är viktiga för näringslivets utveckling i vår region.

Projektarenan består både av fysiska resurser och av en stödjande organisation. Här finns generösa lokaler, avancerad utrustning samt erfarna projektledare och rådgivare som samordnar och driver utvecklingsprojekt.

Vi erbjuder vårt nätverk av kontakter och kan verka som en central resurs i projektutvecklingsarbetet. Vi bevakar utlysningar och förmedlar kompetenser och finansiering.

Vi är till din hjälp om du är intresserad av utvecklingsprojekt, både regionala, nationella eller internationella.

KONCEPTET ÄR ENKELT

Genom att erbjuda bra förutsättningar för samarbete i utvecklingsprojekt når ditt företag snabbare fram till lönsamma affärer. Du sparar tid och pengar, får tillgång till kompetent personal och slipper binda kapital i form av dyr utrustning.

Du hittar oss i Byggnad 73 på Innovatumområdet i Trollhättan. Hos oss blir du en del av ett större sammanhang. På vår projektarena samarbetar vi över projektgränser, företagstillhörighet och fokusområden.

Kom och ta del av det mervärde som skapas när vi samlar människor med olika kunskaper, men med ett och samma mål.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns med utvecklingsprojekt ›