Vart vill du nå med ditt företag och dina produkter?

Trollhättan, Fyrbodal, Västra Götaland, Sverige, Europa, Världen – vart vill du nå med ditt företag? Innovatum ingår i en lokal och global miljö. Vi arbetar aktivt med att skapa internationella affärsmöjligheter, allt för att skapa tillväxtmöjligheter för Fyrbodal.

Vi deltar i ett flertal projekt, både regional, interregional och EU-nivå. Vi kan vara din centrala resurs och kontaktförmedlare i projekt. Vi kan underlätta ditt projektutvecklingsarbete.

Nätverka 2

Vårt internationella arbete

postit

EU-medel för utveckling och innovation

Vi har byggt intern kompetens om EU-program som små och medelstora företag i regionen med fördel kan använda sig av. Vi kan underlätta för företag att närma sig EU:s olika program.

Vi har en väl beprövad process för att koordinera och samordna kontakter och ser till att behoven från företag och andra aktörer säkerställs.

Har du en idé som du tror skulle kunna rymmas inom ett EU-projekt? ›Ta del av vår uppdaterade lista över EU-utlysningar ›
lasersvets

Vårt svensk-kinesiska samarbete

Hösten 2012 inledde Innovatum ett samarbete och utbyte med en teknikpark i den kinesiska staden Ninghai. Ett samarbete som är under utveckling och vars övergripande syfte är att gynna affärer för och mellan företag i regionen och kinesiska företag.

Innovatum arbetar ständigt med utveckling i vår region. Kina är ett land med hög tillväxt och företagen där har behov att växa. Den kompetens som vi har i det svenska innovationssystemet och i svenska företag kan hjälpa kinesiska företag att växa. Det leder till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen även här i Sverige.

Vill du nå den kinesiska marknaden? ›