Fyra steg mot utveckling

Alla projektidéer går igenom en obligatorisk utvecklingsprocess i fyra steg. Metoden är ett säkert sätt att nå ett lyckat resultat. Genom att tidigt göra en grundläggande utvärdering, sparar ditt företag resurser och undviker kostnader för projekt som i slutändan inte bär.

Aktiviteter mot allmänhetern

VÅR ARBETSPROCESS

Idé

Idén eller problemställningen prövas och vi gör en första bedömning av bärkraften. Stämmer den med våra fokusområden? Kan den bli framgångsrik? Finns det fler som delar samma problemställning?

Om vi bedömer att idén kan växa och utvecklas genom våra resurser, så tar vi den vidare. Redan i detta tidiga stadie sätts idén i händerna på en projektkoordinator.

Förstudie

Innan vi gör ett större projekt kring idén behöver vi ta reda på mer. I en förstudie analyserar vi förutsättningarna för ett projekt genom att titta på bland annat teknik, samarbetspartner, marknad och finansiering. Om resultatet av förstudien visar på konkurrenskraft och goda möjligheter tar vi nästa steg.

Rigga projekt

I det här stadiet sätter vi samman de resurser som krävs för att driva idén eller problemställningen vidare. Vi söker pengar från externa finansiärer och när det är beviljat tillsätter vi en projektorganisation.

Arbetet leds av en projektkoordinator som sätter tidsplan, planerar aktiviteter, säkrar finansiering och sluter avtal mellan parterna.

Pågående projekt

Parterna i projektet hålls samman av en koordinator som tillsammans med en utsedd projektledare driver projektet mot uppsatta mål. Projektledaren hämtas oftast från någon av projektets huvudparter. För att få synergier kopplas dessutom andra relevanta satsningar inom teknikparken till projektet.

I slutet av processen sammanställs resultaten och varje part tar med sig nya kunskaper in i sin verksamhet.

Se vilka projekt vi arbetar med just nu ›