Våra fokusområden

Innovatums projektarena finns för att bidra till utvecklingen av näringslivet i vår region. Våra utvecklingsprojekt leder till ökad konkurrenskraft i form utav nya bättre produkter, tillgång till nya marknader eller utveckling av arbetsmetoder. I snitt bedriver vi kontinuerligt ett fyrtiotal utvecklingsprojekt som omsätter cirka 200 miljoner kronor. Vi arbetar inom fokusområdena förnybar energi, hållbara transporter, hållbar produktion, maritima näringar samt kreativa näringar.

Windmill

Förnybar energi

För att kunna uppnå målen om ett fossilfritt samhälle måste de förnybara energikällorna öka markant inom de närmaste 20-25 åren.

Här bidrar vi genom projekt som kan utveckla solkraft, vindkraft och bioenergi som biogas och biometanol. Det handlar också om att hitta nya och bättre sätt att lagra energin och lära oss hushålla med den genom energieffektivisering.

Water Surface Wave

Maritima näringar

I vårt område finns fantastiska resurser och möjligheter med koppling till sjö och hav, från den bohuslänska kustlinjen till Göta älv och Vänern.

Innovatum arbetar framförallt med att stötta näringslivet inom marina livsmedel och marin bioteknik. Vi bidrar till utvecklingen av vattenbruk och innovativa produkter från marina råvaror, som nya livsmedel, material och mediciner.

Kreativa näringar_sq

Kreativa näringar

Att synliggöra det som tycks komplicerat att berätta om kräver ofta en kreativ lösning. Det kan handla om att visualisera och konkretisera genom film, ljud eller kanske dataspel?

Kreativa processer är också en självklarhet när det gäller att skapa och utveckla innovationer. Därför kan det föras in i alla våra övriga fokusområden på olika sätt.

ptc_sq

Hållbar produktion

Teknisk utveckling, innovation och kunskap blir allt viktigare för att kunna skapa tillväxt och en hållbar produktion.

I vårt kontaktnät ingår över 200 företag, och vi försöker på olika sätt möta deras behov inom bland annat automation, informationssystem, nya tillverkningsmetoder, nya material, samt digitala verktyg för effektivisering.

Electric car plug

Hållbara transporter

För att minska koldioxidutsläppen behöver vi fortsätta utveckla innovativa lösningar inom både fordonsindustrin och infrastruktur.

De projekt som Innovatum Projektarena engagerar sig i fokuserar främst på tunga fordon, personbilar och till viss del sjöfart. Det handlar bland annat om förnybara bränslen, infrastruktur, uppkopplade fordon samt autonoma transporter.