Förnybar energi

Vi satsar på förnyande krafter

För att kunna uppnå målen om ett fossilfritt samhälle måste de förnybara energikällorna öka markant inom de närmaste 20-25 åren.

Här vill Innovatum Projektarena bidra genom att satsa på projekt som kan utveckla solkraft, vindkraft och bioenergi som biogas och biometanol.

Förnybar energi handlar också om att hitta nya och bättre sätt att lagra energin från exempelvis sol och vind. En annan viktig del är att lära oss hushålla med våra resurser på ett bättre sätt genom energieffektivisering.

Hur jobbar vi?

Innovatum Projektarena är en engagerad part i olika samarbets- och utvecklingsprojekt inom förnybar energi. Bland annat kan vi hjälpa till med att sammanföra aktörer inom teknikutveckling och hitta nya affärsmodeller. Genom vår bevakning av området kan vi också fånga upp tidiga trender.

Från 1 januari 2019 ingår den nya regionala energiorganisationen Energikontor Väst som en del i Innovatums verksamhet. Det skapar ännu fler möjligheter till intressanta projekt inom energiområdet.

Ta mig till Energikontor Väst ›