Hållbar produktion

Mer digitalisering och automatisering!

Teknisk utveckling, innovation och kunskap blir allt viktigare för att kunna skapa tillväxt och en hållbar produktion.

Innovatum Projektarena har under många år haft ett riktat fokus mot tillverkande industri i Västra Götaland. I vårt kontaktnät ingår över 200 företag, och vi försöker på olika sätt möta deras behov inom bland annat automation, informationssystem, nya tillverkningsmetoder, nya material, samt digitala verktyg för effektivisering.

Hur jobbar vi?

Innovatum Projektarena är en neutral ”mäklare” som skapar möjligheter för kunskapsöverföring och innovativa lösningar. Bland annat kan vi erbjuda:

  • Konkreta test- och demomiljöer via Wargön Innovation och Produktionstekniskt Centrum.
  • Seminarier och temadagar med särskilda teman.
  • Workshops där kunskapsöverföring mellan deltagarna är en central del.
  • Ökad nytta för studenter och företag genom matchning.
  • Initiativ och ledning av professionella nätverk.
  • Stöd till behovsstyrd forskning och utveckling.