Hållbara Transporter

Vi laddar för en fossilfri värld

För att minska koldioxidutsläppen måste vårt traditionella sätt att resa förändras. I dag utvecklas ständigt nya, innovativa lösningar inom både fordonsindustrin och infrastrukturområdet. Här ligger företagen i vår region i framkant, och denna position bör vi fortsätta bevaka.

De projekt som Innovatum Projektarena på olika sätt driver eller engagerar oss i fokuserar främst på tunga fordon, personbilar och till viss del sjöfart. Det handlar bland annat om förnybara bränslen, infrastruktur, uppkopplade fordon samt autonoma transporter.

 

Hur jobbar vi?

Innovatum Projektarena har erfarna projektledare med bakgrund inom fordonsindustrin. De projekt vi jobbar med inriktar sig främst på teknikutveckling, men vi bidrar även inom tjänsteutveckling och hjälper till att hitta nya affärsmodeller.

Vår kunskap kompletteras genom ett nära samarbete med Lindholmen Science Park, som inriktar sig mer mot strukturer och stadsmiljö. Fordonskomponentgruppen (FKG) är också en viktig aktör som vi gärna diskuterar med.