kreativa näringar

Mer kreativitet till världen!

Att synliggöra det som tycks komplicerat att berätta om kräver ofta en kreativ lösning. Det kan handla om att visualisera och konkretisera genom film, ljud eller kanske dataspel? Eller att med hjälp av bild, form och text förtydliga vad det handlar om.

Kreativa processer är också en självklarhet när det gäller att skapa och utveckla innovationer. Därför kan det föras in i alla våra övriga fokusområden på olika sätt.

 

Hur jobbar vi?

Innovatum Projektarena har under flera år arbetat med kreativ näring i olika projekt och sammanhang. Ett tydligt exempel är vårt engagemang i den årliga Trollywood Animation Festival, som inriktar sig mot produktion och marknaden för animerad film.