Hållbara maritima näringar

Hav och sjö – en oändlig resurs

I sjöar och hav finns fantastiska resurser. Bara i vårt område finns en variation av miljöer, från den bohuslänska kustlinjen till Göta älv och vår största sjö Vänern. Var och en med enorma möjligheter till hållbar utveckling och tillväxt.

Det handlar om allt från att föra in nya bränslen som metanol, biogas och vätgas inom sjöfarten och utnyttja kraftkällor som vågor och vind, till att ta fram nya fiskodlingstekniker och utveckla algodling för förädling inom livsmedelsindustrin.

Hur jobbar vi?

Innovatum Projektarena har flera självklara kopplingar till hållbar maritim näring, inte minst genom vårt stora nätverk inom utvecklande och producerande företag. Vi har även stor nytta av de kunskaper vi byggt upp i olika projekt inom hållbara transporter, produktion och energi.

Viktiga samarbetspartners är Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre – ett centrum för marin forskning och innovation, och Sotenäs Symbioscenter vars huvudmål är att skapa jobb genom symbios, det vill säga där överskott av energi, kunskap eller material hos en aktör kan bli en resurs hos någon annan.

PROJEKT INOM HÅLLBARA MARITIMA NÄRINGAR

Testsite Akvamarin

TESTBÄDD FÖR INNOVATION INOM HÅLLBART VATTENBRUK

Visionen är att skapa en flexibel, öppen och lättillgänglig testbädd för forskning och innovation inom hållbart vattenbruk – en Testsite Akvamarin.