maritima näringar

Havet en viktig resurs för framtiden

Havet som resurs kan kopplas till lösningar inom energi, livsmedel, material och hälsa. Även om havet täcker 71 procent av klotets yta är det enbart en bråkdel som är utforskad och potentialen för tillväxt och utveckling av hållbara lösningar förenade med havet är betydande.

Innovatum har i uppdrag att fokusera på utveckling och samverkan inom marina livsmedel och marin bioteknik i Västra Götaland. Målsättningen är att möta upp utvecklingsbehov hos regionens maritima startups och små- och medelstora företag.

Det handlar om  allt från att ta fram nya fiskodlingstekniker och utveckla algodling för förädling inom till exempel kosmetika- hälso- och livsmedelsindustrin.

Hur jobbar vi?

Innovatum Projektarena har flera självklara kopplingar till hållbar maritim näring, inte minst genom vårt stora nätverk inom utvecklande och producerande företag. Vi har även stor nytta av de kunskaper vi byggt upp i olika projekt inom hållbara transporter, produktion och energi.

Viktiga samarbetspartners är bland andra Kristineberg Center for Marine Research and Innovation och Sotenäs Symbioscentrum vars huvudmål är att skapa jobb genom symbios, det vill säga där överskott av energi, kunskap eller material hos en aktör kan bli en resurs hos någon annan.