Våra projekt

Varje år processar Innovatum ett fyrtiotal utvecklingsprojekt. Här kan du läsa mer om de projekt vi jobbar mest med just nu och hur de adresserar olika samhällsutmaningar och bidrar till att utveckla näringslivet i vår region.

Våra tidigare projekt ›

FÖRNYBAR ENERGI

Northern Connection

FÅ FLER FÖRETAG ATT DELTA I GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE FÖR INNOVATION

Innovationsstöd tillämpas huvudsakligen inom snäva geografiska områden. Vår strategi är att bygga en bro mellan privat och offentlig sektor inom gränsöverskridande innovationsstöd.

Power Väst

Vindkraften ska sysselsätta flera

Vindkraften bygg ut i snabb takt runt om i världen. Projektet syftar till att möjliggöra mer vindkraft i Västra Götaland och att det skapar svensk sysselsättning i så stor grad som möjligt. Detta sker framför allt genom att skapa samverkan mellan en mängd olika regionala aktörer.

Wargön Innovation

www.wargoninnovation.se

Inom utvecklingsprojektet Etablera Wargön Innovation bedriver vi ett flertal olika projekt med mål att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material.

HÅLLBARA TRANSPORTER

SVIFFT - Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri

ETABLERING AV ETT FLYG OCH RYMDKLUSTER

Projektet ska skapa ett nationellt Flyg- och Rymdkluster som lyfter svensk flyg- och rymdteknik till ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft.

Test Site Sweden - West

Tillgängliggöra test och demoanläggningar

Målet är att skapa goda förutsättningar för att bygga upp och tillgängliggöra demonstrations- och testanläggningar i Västra Götalandsregionen.

HÅLLBAR PRODUKTION

Trämanufaktur - industriell utveckling och design

EN FÖRSTUDIE KRING EFFEKTIVARE PRODUKTION I TRÄ

Målet med förstudien är att ta fram underlag för ett genomförandeprojekt som motsvarar företagens behov om effektivare produktion genom automation och digitalisering.

Optimerad Bearbetning

NYA METODER OCH VERKTYG FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH PRODUKTKVALITET VID FRÄSNING OCH SVARVNING

Nya metoder och verktyg som tar hänsyn till egenfrekvenser ger möjlighet till ökad produktivitet och produktkvalitet vid svarvning och fräsning. Tio företag deltar i projektet och de ska tillsammans utforska hur de på bästa sätt kan dra nytta av dessa.

Effektiv volymproduktion

MÅLET ÄR ATT UTVECKLA PRODUKTIONEN HOS FÖRETAGEN I NÄTVERKET

Dela erfarenheter och best practises företagen emellan

Nätverk: Flexibel och Smart Automation

MÅLET ÄR ATT UTVECKLA MONTERINGSARBETE HOS FÖRETAGEN I NÄTVERKET

Dela erfarenheter och best practises företagen emellan

Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation, Miljo:FIA

Så ska människa och robot arbeta tillsammans

Nytt labb för test och utveckling av automatiseringsutrustning ska etableras vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) på Innovatum. Här ska robotar och människor arbeta tillsammans för att stärka den västsvenska industrin.

HÅLLBARA MARITIMA NÄRINGAR

BIODRAS

Biofilter i designade vattenbruksystem

Syftet med projekt är att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk för framtida fiskodling på land.

Testsite Akvamarin

TESTBÄDD FÖR INNOVATION INOM HÅLLBART VATTENBRUK

Visionen är att skapa en flexibel, öppen och lättillgänglig testbädd för forskning och innovation inom hållbart vattenbruk – en Testsite Akvamarin.

KREATIVA NÄRINGAR

SmartUp Accelerator

CONSUMER CLEANTECH ACCELERATION AND INNOVATION ECOSYSTEM ACROSS BALTIC SEA REGION

Projektet SmartUp Accelerator ska utveckla innovationsaktörernas färdigheter i att identifiera nya skarpa idéer och utveckla nya företag inom consumer cleantech.

StarCap

STARTUP CAPITAL FOR AGILE GROWTH

Interregprojektet StarCap arbetar för att skapa en struktur för att framgångsrikt kunna attrahera riskkapital till uppstartsföretag i gränsregionen Fyrbodal/Östfold.

KOMPETENS OCH UTVECKLING

Öka intresset bland ungdomar att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap

Science Centren ska utvecklas med hjälp av projektet till en arena för att matcha ungdomars intresse för teknik och vetenskap med näringslivets behov av arbetskraft.

Bidra till ansvarsfull forskning och innovation inom nanoteknik

Innovatums roll i Nano2All projektet är framförallt att hålla i dialog-eventen. Vi kommer också att ansvara för medborgarsidan på den Europeiska elektroniska informationsplattformen.

ENTREPRENÖRSKAP

VINK - Västsvenska inkubatorer

SAMVERKAN MELLAN ÅTTA VÄSTSVENSKA INKUBATORER

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd.

Space Success for West Sweden

Stödjer innovationer och företag riktade mot nya rymdindustrin

Målsättningen är att projektet ska skapa nya rymdstartups som nyttjar rymdtekniska lösningar för att lösa problem på jorden (downstream), eller startups med lösningar som kan användas i rymden (upstream).

iCare4Fyrbodal

Nya smartare lösningar och arbetssätt i socialtjänsten

Stimulera systematisk verksamhetsutveckling genom medarbetardriven innovation, gemensam idésluss och inkubationsprocesser för samverkan, nyttiggörande och tillväxt.

Främja entreprenörskap och sysselsättning bland utlandsfödda

Projektet syftar till att främja entreprenörskap och starta nya företag bland utlandsfödda och främja sysselsättning för samma målgrupp i enskilda-, mikro- och nya företag.