Våra projekt

Varje år processar Innovatum ett fyrtiotal utvecklingsprojekt. Här kan du läsa mer om de projekt vi jobbar mest med just nu och hur de adresserar olika samhällsutmaningar och bidrar till att utveckla näringslivet i vår region.

Våra tidigare projekt ›

FÖRNYBAR ENERGI

Northern Connection

FÅ FLER FÖRETAG ATT DELTA I GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE FÖR INNOVATION

Innovationsstöd tillämpas huvudsakligen inom snäva geografiska områden. Vår strategi är att bygga en bro mellan privat och offentlig sektor inom gränsöverskridande innovationsstöd.

Power Väst

Vindkraften ska sysselsätta flera

Vindkraften bygg ut i snabb takt runt om i världen. Projektet syftar till att möjliggöra mer vindkraft i Västra Götaland och att det skapar svensk sysselsättning i så stor grad som möjligt. Detta sker framför allt genom att skapa samverkan mellan en mängd olika regionala aktörer.

Driver projekt inom energiområdet.

www.energikontorvast.se

Målet är att främja energiomställningen genom energieffektivisering och ökat nyttjande av förnybar energi.

Möjliggör produktion av framtidens material

www.wargoninnovation.se

Wargön Innovation bedriver vi ett flertal olika projekt med fokus på textil, nya material för vården och jordbruket.

HÅLLBARA TRANSPORTER

ACS Boost

Öppnar möjligheter för företag inom flyg- och rymdbranschen

Projektet syftar till att inom Aerospace Cluster Sweden genomföra aktiviteter som har identifierats att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft inom flyg- och rymdbranschen samt, i andra hand, stärka ACS som kluster.

SVIFFT - Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri

ETABLERING AV ETT FLYG OCH RYMDKLUSTER

Projektet ska skapa ett nationellt Flyg- och Rymdkluster som lyfter svensk flyg- och rymdteknik till ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft.

Behovsanalys automotiveföretagen

För framtidens mobilitet

Identifierar behov och utmaningar för omställningen till elektrifiering och autonoma fordon.

HÅLLBAR PRODUKTION

EN SATSNING PÅ INDUSTRIELL TILLVERKNING I TRÄ

Trä är ett klimatsmart och hållbart material ur många aspekter. Under de tre år som projektet pågår kommer ett kompetenscentrum samt test- och demomiljöer för design, tillverkning och industriell utveckling i trä att byggas upp och etableras.

Infrastruktur Framtidens Fabrik

UPPBYGGNAD AV TESTMILJÖ FÖR INDUSTRIELL KOMPOSITPRODUKTION

I en 600 m2 stor lokal kommer utrustning kopplad till automatiserad kompositproduktion och additiv tillverkning (AM) att installeras. Målet är att erbjuda en test- och demomiljö för intresserade företag.

Nätverk: Flexibel och Smart Automation

MÅLET ÄR ATT UTVECKLA MONTERINGSARBETE HOS FÖRETAGEN I NÄTVERKET

Dela erfarenheter och best practises företagen emellan

Effektiv volymproduktion

MÅLET ÄR ATT UTVECKLA PRODUKTIONEN HOS FÖRETAGEN I NÄTVERKET

Dela erfarenheter och best practises företagen emellan

Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation, Miljo:FIA

Så ska människa och robot arbeta tillsammans

Nytt labb för test och utveckling av automatiseringsutrustning ska etableras vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) på Innovatum. Här ska robotar och människor arbeta tillsammans för att stärka den västsvenska industrin.

HÅLLBARA MARITIMA NÄRINGAR

BIODRAS

Biofilter i designade vattenbruksystem

Syftet med projekt är att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk för framtida fiskodling på land.

Maritimt fokus VG

Utveckling för startups och små och medelstora företag

Syftet med projektet är att analysera förutsättningarna för att växla upp utvecklingen inom de regionala blå näringarna.

KREATIVA NÄRINGAR

SmartUp Accelerator

CONSUMER CLEANTECH ACCELERATION AND INNOVATION ECOSYSTEM ACROSS BALTIC SEA REGION

Projektet SmartUp Accelerator ska utveckla innovationsaktörernas färdigheter i att identifiera nya skarpa idéer och utveckla nya företag inom consumer cleantech.

StarCap

STARTUP CAPITAL FOR AGILE GROWTH

Interregprojektet StarCap arbetar för att skapa en struktur för att framgångsrikt kunna attrahera riskkapital till uppstartsföretag i gränsregionen Fyrbodal/Östfold.

ENTREPRENÖRSKAP

VINK - Västsvenska inkubatorer

SAMVERKAN MELLAN ÅTTA VÄSTSVENSKA INKUBATORER

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd.

Space Success for West Sweden

Stödjer innovationer och företag riktade mot nya rymdindustrin

Målsättningen är att projektet ska skapa nya rymdstartups som nyttjar rymdtekniska lösningar för att lösa problem på jorden (downstream), eller startups med lösningar som kan användas i rymden (upstream).

iCare4Fyrbodal

Nya smartare lösningar och arbetssätt i socialtjänsten

Stimulera systematisk verksamhetsutveckling genom medarbetardriven innovation, gemensam idésluss och inkubationsprocesser för samverkan, nyttiggörande och tillväxt.

Främja entreprenörskap och sysselsättning bland utlandsfödda

Projektet syftar till att främja entreprenörskap och starta nya företag bland utlandsfödda och främja sysselsättning för samma målgrupp i enskilda-, mikro- och nya företag.