Det här är Underhållstekniskt centrum

Vi arbetar med att stärka positionen för drift och underhåll genom att sprida kunskap och öka intresset för området. Rätt underhållsstrategi, teknik, metoder och arbetssätt samt ett kompetent utförande gör underhållet starkt bidragande i en hållbar produktion. Vårt mål är att detta sker i en än större utsträckning och att vi kan vara en katalysator.

Här hittar du en neutral mötesplats där du träffar både kollegor och leverantörer. Våra aktiviteter är kunskapsorienterade. Dels ämnesspecifika kunskaper, men även marknadsorientering, beställarkompetens, inspiration och möjligheterna till personlig utveckling är viktiga inslag. Vi försöker hitta en balans där vi skapar ett värde för såväl den säljande som den brukande sidan av underhållet. För våra aktiviteter tar vi hjälp av ledande teknikföretag, konsulter, utbildare och akademi.

Verksamhetsområden för Underhållstekniskt Centrum

En man står i mitten och två män sitter vid ett runt bord. På bordet ligger papper och det står en kaffemugg.

Kompetensutveckling

Vi hjälper till att inventera kompetensbehov och erbjuder yrkesverksamma en möjlighet till kompetensutveckling genom att arrangera kurser och workshops på intressanta teman inom underhållsteknik och hållbara lösningar.

Utbildningarna arrangeras i samverkan med näringslivet. Ämneskunniga föreläsare och lärare hämtas från teknik- och serviceföretag eller utbildningsbranschen.

underhallscirkeln

Mötesplatsen

På vår mötesplats finner du aktiviteter som seminarier och temadagar. Underhållscirkeln är en mötesserie med intressanta teman inom underhållsteknik och hållbara lösningar.

Utöver själva lärandet ska mötena stimulera nätverkande, kunskapsspridning och affärsmöjligheter deltagarna emellan. Deltagandet i mötesplatsen är kostnadsfritt.

Sammanställning av artiklar från Underhållscirkeln ›
Två män står vid ett avlångt bord och visar upp teknisk utrustning.

Utvecklingsprojekt

Vi söker efter möjliga teknikprojekt inom drift och underhåll. Har ditt företag ett behov att utveckla ert underhållsarbete? Ta med dig dina tankar och idéer till oss så hjälper vi dig att starta utvecklingsprojekt tillsammans med andra intressenter som delar dina behov.

Vi har också möjligheter att hjälpa till vid projekt- och examensarbete som har inrikting mot drift- och underhåll.

För mer information, kontakta