First Lego League 2018

10 – 16 år
v. 37 – 45.
TURNERINGSDAG: 10 NOVEMBER 2018.

Producerad av elever från LBS Kreativa Gymnasiet i Trollhättan.
VIDEO
Anders Andersson, Anton Andersson, Gabriel Almqvist, Max Hagström, William Olsson Torsell

MUSIK
Filip Andersson

FLL är en spännande och lärorik kunskaps- tekniktävling för barn och ungdomar 10-16 år, där man arbetar i lag. Vid samma tid varje år lanseras ett nytt inspirerande uppdrag med samhällsaktuellt tema. Temat för 2018 är Into Orbit – och handlar om att utforska den krävande och oändliga rymden. I uppdraget finns inget facitsvar, utan lagen kan arbeta fritt genom att använda sin uppfinningsrikedom och kreativitet och själv välja hur stor insats de skall lägga i projektet.

FLL-uppdraget är tredelat och utmanar deltagarna inom forskning, teknik och marknadsföring.

  • I forskningsdelen definierar lagen själva ett problem, samt kommer på en ny och smart lösning till detta problem.

De ska leta och forska i fakta anknutet till problemet och presentera en ny och smart lösning

  • I teknikuppgiften skall lagen utforma en legorobot (utifrån givna delar) och programmera denna till att lösa problem på en robothinderbana.
  • I marknadsföringsuppgiften arbetar lagen med att göra sitt projekt synligt och försöka få  samarbete med företag. De ska även marknadsföra sin lösning på sitt problem/sin uppfinning.
Är du intresserad? Kontakta

Syftet med FLL är att bidra till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, genom att utmana deltagarna med motsvarande problemställningar och arbetsmetoder som används i det verkliga arbetslivet. Vi tror på att ge barn och ungdomar en bra upplevelse med teknik och projektarbete i tidig ålder, så att de påverkas positivt inför kommande val av utbildning. FLL innefattar personlig och ämnesmässig utveckling genom samarbete och praktiskt arbete mot ett gemensamt mål. Ämnen som naturvetenskap, matte, teknik och svenska är väl förankrade i projektet och kopplat till läroplanen. Dessutom får eleverna arbeta mycket med sin kreativitet, samarbets- och problemlösningsförmåga

I mitten av september presenteras uppdraget i sin helhet. Lagen har sedan en arbetsperiod på 8 veckor. I november möts alla lag i hela Skandinavien i sina lokala FLL-turneringar för att tävla om de bästa lösningarna. Efter det möts alla vinnarna i respektive region i en Skandinavienfestival. Lagen som lyckas bäst på Skandinavienfestivalen får möjlighet att delta på Världsfestivalen.

1 Hoved_liggende